Vyjádření k sítím SITmP a PT

Elektronické podání žádosti o vyjádření k průběhu sítí

Na adrese https://gis.plzen.eu/vfe/ je možné spustit aplikaci náběrového místa pro hromadné elektronické podávání žádostí o vyjádření k průběhu sítí.

Služba byla spuštěna 24.6.2016 a umožňuje elektronické podání žádosti o vyjádření k průběhu sítí na území města Plzně a její hromadné zaslání zvoleným správcům infrastruktury. Ti se pak samostatně vyjádří přímo žadateli ve lhůtě do 30-ti dnů.

V současné době probíhá pilotní provoz s vyřizováním podaných žádostí.

 • Průvodce podáním žádosti umožňuje zadat údaje žadatele, popř. investora, popsat žádost, vybrat správce infrastruktury, přidat přílohu a zakreslit lokalitu.
 • Pro opakované podávání žádostí o vyjádření k průběhu sítí se může žadatel registrovat v systému a po přihlášení budou některá pole automaticky předvyplněna na základě údajů přihlášeného uživatele.
 • Žadatel při podání žádosti vybere konkrétní správce infrastruktury, od kterých požaduje Vyjádření. Těmto správcům přijde notifikační email o podání nové žádosti.
 • Žadateli je po zadání žádosti odeslán email s informacemi o podané žádosti.
 • V rámci pilotního provozu získá žadatel vyjádření od těchto městských správců:
  • PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
  • PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOPRAVNÍ PODNIKY a.s.
  • SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, p.o
  • SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, p.o
  • VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Elektronické podání žádosti o vyjádření k dokumentaci k územnímu řízení nebo stavebnímu povolení

Na adrese  https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous je možné požádat o vyjádření k dokumentacím prostřednictvím on-line formuláře.

Formulář je umístěn v záložce Organizace > Správa informačních technologií (viz obrázek).


Obr. 1: Umístění formuláře na stránkách Elektronické podání občana

Formulář umožňuje podat žádosti:

 • Vyjádření k DÚR (dokumentace k územnímu rozhodnutí)
 • Vyjádření k DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení)

Vyplňování formuláře usnadňují pomocné texty, které se objevují při nájezdu myši na jednotlivá tlačítka formuláře (například radiobutony). K dispozici je také souhrnná nápověda pro všechny formuláře.


Obr.2: Schéma vyjádření SITmP+PT ve věcech územního plánování a stavebního řízení (formát PDF)

Kromě odkazu na formulář najdete na výše uvedené stránce také odkaz na podání žádosti o vyjádření k průběhu sítí. 
 

Vyjádření k průběhu optické sítě MISNet a sítím Plzeňské teplárenské a.s.

Pro podání žádosti může žadatel použít postup uvedený pro elektronické podání žádosti o vyjádření k průběhu sítí.

Oddělení GIS SITMP, Tylova 20, 301 00 Plzeň (1. patro, viz mapa), poskytne žadateli vyjádření k průběhu podzemních sdělovacích vedení městské informační sítě (MISNet) a sítích Plzeňské teplárenské a.s. (horkovod, parovod, teplovod) v zájmovém území (staveništi, trase).

 • Vyjádření k průběhu sítí SITmP a PT je vydáváno současně.
 • Ve vyjádření se uvádí, zda při realizaci plánovaných prací DOJDE nebo NEDOJDE ke styku s podzemními sdělovacími vedeními městské informační sítě, či se sítěmi Plzeňské teplárenské a.s..
 • V případě požadavku na vytýčení postupujte podle popisu uvedeného na vyjádření.

Průběh sítí Plzeňské teplárenské a.s. a optiky SITmP je publikován ve veřejně přístupném mapovém projektu Územní správa. Více informací v článku: "Územní správa rozšířena o sítě".
 

Vyjádření k projektové dokumentaci

Pro podání žádosti může žadatel použít postup určený pro elektronické podání žádosti o vyjádření k projektovým dokumentacím.

Oddělení GIS SITMP, Tylova 20, 301 00 Plzeň (1. patro, viz mapa), poskytne žadateli vyjádření k předložené projektové dokumentaci, zda neodporuje záměrům SITMP a neohrožuje její kabelová vedení a zařízení a zároveň, že neodporuje záměrům Plzeňské teplárenské a.s. a neohrožuje její sítě.
 

Centrální e-mail

K poskytování služeb, ke komunikaci a k dalším informacím slouží centrální e-mail: sluzbygis@plzen.eu

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 8. 7. 2016

Nové aplikace

 

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti44%
Soukromě (zábava, volný čas)44%
Jsem tu omylem12%

Celkem 1770 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Tylova 20
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
fax.: +420 37 803 5102
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň