Vyjádření k sítím SITmP a PT

Elektronické podání žádosti o vyjádření k průběhu sítí

Dne 24.6.2016 byla spuštěna služba, která umožňuje elektronické podání žádosti o vyjádření k existenci sítí na území města Plzně a její hromadné zaslání zvoleným správcům infrastruktury. Ti se pak samostatně vyjádří přímo žadateli ve lhůtě do 30-ti dnů.

Náběrové místo pro hromadné elektronické podávání žádostí o vyjádření k průběhu sítí je umístěno na adresehttps://gis.plzen.eu/vfe/

V současné době probíhá pilotní zkušební provoz s vyřizováním podaných žádostí k průběhu sítí infrastruktury vybraných městských správců.

Elektronické podání žádosti o vyjádření k dokumentaci k územnímu řízení nebo stavebnímu povolení

Od září 2014 je možné požádat o vyjádření k dokumentacím prostřednictvím on-line formuláře, který je umístěný na stránce https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous. Formulář je umístěn v záložce Organizace > Správa informačních technologií (viz obrázek).


Obr. 1: Umístění formuláře na stránkách Elektronické podání občana

Formulář umožňuje podat žádosti:

  • Vyjádření k DÚR (dokumentace k územnímu rozhodnutí)
  • Vyjádření k DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení)

Vyplňování formuláře usnadňují pomocné texty, které se objevují při nájezdu myši na jednotlivá tlačítka formuláře (například radiobutony). K dispozici je také souhrnná nápověda pro všechny formuláře.


Obr.2: Schéma vyjádření SITmP+PT ve věcech územního plánování a stavebního řízení (formát PDF)
 

Vyjádření k průběhu optické sítě MISNet a sítím Plzeňské teplárenské a.s.

Oddělení GIS SITMP, Tylova 20, 301 00 Plzeň (1. patro, viz mapa), poskytne žadateli vyjádření o existenci podzemních sdělovacích vedení městské informační sítě (MISNet) a sítích Plzeňské teplárenské a.s. (horkovod, parovod, teplovod) v zájmovém území (staveništi, trase). Vyjádření o existenci sítí SITmP a PT je vydáváno současně.

Ve vyjádření se uvádí, zda při realizaci plánovaných prací DOJDE nebo NEDOJDE ke styku s podzemními sdělovacími vedeními městské informační sítě, či se sítěmi Plzeňské teplárenské a.s..

V případě požadavku na vytýčení postupujte podle popisu uvedeného na vyjádření.

Pro podání žádosti může žadatel použít elektronické podání žádosti o vyjádření k průběhu sítí.

Průběh sítí Plzeňské teplárenské a.s. a optiky SITmP je publikován ve veřejně přístupném mapovém projektu Územní správa. Více informací v článku: "Územní správa rozšířena o sítě".
 

Vyjádření k projektové dokumentaci

Správa GIS SITMP, Tylova 20, 301 00 Plzeň (1. patro, viz mapa), poskytne žadateli vyjádření k předložené projektové dokumentaci, zda neodporuje záměrům SITMP a neohrožuje její kabelová vedení a zařízení a zároveň, že neodporuje záměrům Plzeňské teplárenské a.s. a neohrožuje její sítě.

Pro podání žádosti může žadatel použít elektronické podání žádosti o vyjádření k projektovým dokumentacím.
 

Centrální e-mail

K poskytování služeb, ke komunikaci a k dalším informacím slouží centrální e-mail: sluzbygis@plzen.eu

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 24. 6. 2016

Nové aplikace

 

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti44%
Soukromě (zábava, volný čas)44%
Jsem tu omylem12%

Celkem 1766 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Tylova 20
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
fax.: +420 37 803 5102
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň