• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Aktualizace dat pro veřejnost – DTM, stromy, dopravní značení, parkovací zóna Petrohrad, NS Údolím Úhlavy

Aktualizace dat pro veřejnost – DTM, stromy, dopravní značení, parkovací zóna Petrohrad, NS Údolím Úhlavy

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev ve veřejně přístupných mapových prohlížečích Marushka a s novými informacemi týkající se GIS.

Aktualizace Digitální technické mapy

Město Plzeň je od roku 2013 partnerem projektu Digitální mapy veřejné správy, jehož součástí je Digitální technická mapa Plzeňského kraje (DTM PK).

V rámci pravidelné aktualizace dat byla ke dni 6.8.2015 aktualizována vrstva Povrchová situace DTMPK. Data povrchové situace se opět rozšířila o nově zmapované lokality a započal proces na rozdělení atributů v oblasti dopravních staveb (rozlišení silnic a chodníků) 

DTM pro veřejnost

Digitální technická mapa Plzeňského kraje (DTM PK) je dostupná:

 ve veřejném projektu Územní správa (vrstva Povrchová situace DTMPK v kategorii Technická mapa)


Obr. Ukázka digitální technické mapy ve veřejném projektu Územní správa.

 DTM v neveřejném projektu

 V neveřejném projektu Správa (vrstva Povrchová situace DTMPK v kategorii Technická mapa a sítě)

V projektu Správa byly aktualizovány inženýrské sítě Vodárny Plzeň, CETINA (telefonní kabely), ČEZ a RWE. Vrstvy Vodovodní síť a Kanalizační síť jsou v mapě aktuální k datu 15.8.2015, vrstva Trasy plynu obsahuje data z 3.9. 2015, telefonní kabely byly dodány k 1.9.2015, stejně jako data ČEZ (vrstva Rozvody elektřiny). Zmíněné vrstvy inženýrských sítí se nacházejí v kategorii Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě neveřejné

Nejaktuálnější stav sítí ČEZ, RWE a O2 je možné si prohlédnout v rámci DTM PK v kategorii Technická mapa PK (WMS)

Aktualizace Pasportu stromů z MyTrees

Ve veřejném mapovém projektu Životní prostředí byla aktualizována k 26.8.2015 vrstva Pasportizované stromy z lokální databáze MyTrees. Jedná se o jednu z vrstev Správy sídelní zeleně (SSZ), která je umístěna v kategorii Zeleň.


Obr. Ukázka pasportizovaných stromů v projektu Životní prostředí.
 

Dopravní značení v projektu Doprava

Do veřejného projektu Doprava přibyly vrstvy vodorovného a svislého dopravního značení. Značky je možné zapnout v záložce Vrstvy v kategorii Komunikační síť > Komunikace. Dopravní značky v mapě obsahují informace, které je možné vyvolat v případě svislých značek najetím na ikonu značky, u vodorovného dopravního značení je pro vyvolání informace nutné nejprve zapnout funkci  v levém dolním rohu a následně vybrat vodorovnou značku.

Dopravní značky jsou pořizovány Správou veřejného statku města Plzně, a tak v případě nesrovnalostí v datech je nutno problémy řešit s příslušnými pracovníky SVSmP.  

Projekt Doprava umožňuje jako všechny ostatní mapové projekty vložení vlastních poznámek formou kresby a textových poznámek a vybranou oblast vytisknout.


Obr. Vodorovné a svislé dopravní značky včetně informace s fotografii značky
 

Rozšíření parkovací zóny Petrohrad

Od 1.7.2015 došlo k rozšíření parkovací zóny Petrohrad. Nové lokality s placeným parkováním včetně umístění parkomatů jsou zakresleny v projektu Doprava ve stejnojmenné kategorii ve vrstvách Parkovací zóny a Parkovací automaty. Podrobné informace je možné vyvolat kliknutím na parkomat v mapě, nebo přes funkci  a poté kliknutím na zakreslenou linii parkovací zóny. 


Obr. Zakreslené nové parkovací zóny Petrohrad v projektu Doprava
 

Naučná stezka údolím Úhlavy

Město Plzeň otevřelo 5,5 km dlouhou naučnou stezku údolím Úhlavy. Říční stezka vede od soutoku s Radbuzou v Doudlevcích proti proudu přes Hradiště, Černice a Radobyčice až k vrchu Valík. Během zhruba dvouhodinové procházky lidem nabízí šest informačních tabulí.

Informační tabule připravil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně v rámci mezinárodního projektu REURIS ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně. Průvodce naučnou stezkou je k dispozici v elektronické podobě na webu města, tištěná verze pak v informačním centru na náměstí Republiky.

Průběh naučné stezky, včetně umístění informačních tabulí je možné zobrazit v mapových projektech TuristikaSpráva. V těchto projektech jsou také zobrazeny průběhy všech již dříve otevřených naučných stezek na území města a v jeho okolí. V projektu Turistika trasy naučných stezek naleznete ve Vrstvách v kategorii Pěšky, v neveřejném projektu Správa je vrstva Naučné stezky umístěné v kategorii Turistika

Součástí informace skrývající se pod ikonami jednotlivých zastavení je informační tabule, která se v místě nachází. Klepnutím na obrázek infotabule se obrázek zvětší a text na informační tabuli se stane čitelným (viz obr).


Obr. Průběh naučné stezky Údolím Úhlavy včetně informačních tabulí
 

Nové vrstvy v projektu Energetika

Do veřejného projektu Energetika byly doplněny nové vrstvy preferovaného způsobu vytápění a související Lokality ÚP (ta do kategorie Územního členění). Na vrstvy nejsou žádné infodotazy. Lokality ÚP od 1:25000 zobrazují i čísla a od 1:10000 názvy.

Způsob vytápění podle urbanistických obvodů byl zpracován také do veřejně přístupného sumáře. Jedná se o online pohled na data v databázi. 


Obr. Preferovaný způsob vytápění v projektu Energetika
 

Aktualizace policejních okrsků

V projektu Bezpečné město došlo k úpravě a sloučení policejních okrsků podle dodaných podkladů od Městské policie. U policejních okrsků došlo také ke změně číslování a aktualizovány byly také kontakty v informacích na okrsek. Z důvodu změny číslování okrsků byla prozatím odstraněna vrstva kriminality za okrsky (data z roku 2013). Změna policejních okrsků se projevila také v informacích na adresy.


Obr. Nové uspořádání policejních okrsků

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 21. 9. 2015

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3372 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň