• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Aktualizace dat v projektu SPRAVA - Plochy mimořádné údržby, obarvování ploch parcel mimo ORP, lokalizace podle S-JTSK a další novinky

Aktualizace dat v projektu SPRAVA - Plochy mimořádné údržby, obarvování ploch parcel mimo ORP, lokalizace podle S-JTSK a další novinky

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a funkcí v mapových prohlížečích Marushka a s novými informacemi týkající se GIS.

Novinky jsou dostupné v souhrnném neveřejném projektu Správa.

Aktualizované Návody pro aplikaci Marushka

V mapovém projektu Správa jsou k dispozici doplněné Návody s popsanou funkcionalitou:

  • Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka (návod na odstranění problému s tiskem bílých ploch)
  • Vyhledávání a lokalizace podle souřadnic (nový vyhledávací dotaz podle souřadnic S-JTSK - viz níže)
  • Obarvování ploch - hromadný výběr parcel (obarvení parcel mimo ORP Plzeň - viz níže)

Povodňový model v projektu Správa

Na základě požadavku Odboru životního prostředí MMP byla kategorie Povodňový model přidána také do projektu Správa. Doposud se tato data nacházela pouze v projektu Životní prostředí.

Povodňový model obsahuje hladiny, hloubky a rychlosti n-letých vod a objekty na tocích. Vrstvy jsou umístěny v kategorii Životní prostředí a zeleň > Zátopy.


Obr. Povodňový model v projektu Správa s ukázkou hladiny stoleté vody  
 

Plochy mimořádné údržby zeleně

V mapovém projektu Správa vznikla v kategorii Životní prostředí a zeleň > Kompetenční mapa zeleně nová vrstva Mimořádná údržba zeleně. Jedná se o plochy zeleně s mimořádnou údržbou, které jsou evidovány prozatím pouze na ÚMO 1. Po zapnutí informace na prvek (ikona  v levém dolním rohu aplikace) je možné klepnout na plochu a zjistit její výměru (viz obrázek).


Obr. Vrstva Mimořádná péče o zeleň včetně informace o ploše
 

Nové funkce v mapovém prohlížeči Marushka

Lokalizace v mapě podle souřadnic S-JTSK

V mapovém projektu Správa přibyla nová funkce. Dosud bylo možné funkce  lokalizovat místa v mapě podle souřadnic světového systému WGS-84 (používaný například zařízeními s GPS). Nyní je možné zamířit v mapě na místo podle známé souřadnice v národním systému S-JTSK.

Pro tuto úlohu je vytvořen speciální lokalizační dotaz na záložce Hledat, který se jmenuje Lokalizace S-JTSK souřadnice. Tato lokalizace vyžaduje souřadnice ve stejném formátu, v jakém je vytvořen mapový projekt. V případě projektu Správa je to tedy v milimetrech a s mínusy.

  • První souřadnice  (X) je vždy ta kratší (má v milimetrech 9 míst) - v Plzni začínající na -8xxxxxxxx.
  • Druhá souřadnice (Y) má v milimetrech 10 míst a začíná -10xxxxxxxx.

Pokud tedy dostanete např. od geodeta souřadnice v metrech, tak je pouze upravíte posunutím desetinné tečky o tři místa dozadu a popřípadě doplníte mínus před číslo. Formát souřadnice pro tuto lokalizaci je možné odečíst buď v přehledové mapě nebo i v dialogu „GPS“ jako hodnoty X a Y.

Lokalizace souřadnic S-JTSK zatím není přes dialog „GPS“ možná, ačkoliv pro odečet se nabízí.


Obr. Ukázka zadání a lokalizace souřadnic v systému S-JTSK
 

Obarvení parcel mimo ORP

Hromadné výběry parcel v projektu Správa byly možné doposud pouze v rámci ORP Plzeň (Obvod s rozšířenou působností zahrnuje správní území města Plzně a 15 obcí) a výsledkem byla mapa s obarvenými parcelami v červené, nebo zelené barvě (podle vybrané funkce Parcely červeně nebo Parcely zeleně). K těmto funkcím přibyla nová možnost: "Parcely mimo ORP - oranžově". Podle názvu je zřejmé, že tato procedura obarvuje parcely pouze mimo ORP. Podstatnou novinkou je, že u všech metod obarvení parcel se u vybraných parcel zobrazují také jejich výměry. Výsledný seznam parcel je možné také z pohledu výměr sumarizovat.

Hromadný výběr parcel  najdete v levém dolním rohu mapové aplikace. Po zapnutí funkce se automaticky při dostatečném přiblížení zapne katastrální mapa včetně čísel parcelních. Klikáním do mapy (jednotlivě, nebo plošným výběrem) si vyberete parcely, o které máte zájem. Vybrané parcely se zobrazují v dialogovém okně a u čísla parcely se zobrazuje i jejich výměra. Pokud budete mít seznam parcel kompletní, stiskněte OK a zobrazí se celková výměra vybraných parcel. Nebo můžete stisknout tlačítko "Uložit" a dojde k uložení vybraných parcel do .txt souboru, se kterým můžete dále pracovat.

Obarvené parcely je možné vytisknout, nebo uložit jako obrázek prostřednictvím záložky Tisk.


Obr. Ukázka výběru a obarvení parcel a zjištění jejich výměr   

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 15. 9. 2015

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň