Aktualizace generelů, požárních hydrantů a záplavového území na Úslavě

 Novinky jsou dostupné v tematicky odpovídajících projektech, nebo v souhrnném neveřejném projektu Správa.

Aktualizace cyklogenerelu

Správa veřejného statku dodala výkres aktualizovaného generelu cyklistických tras a tabulku s legendou. Nová data nahradila původní cyklogenerel, který je prezentován v mapových projektech Správa a Doprava. V projektu Správa je vrstva generelu cyklistických tras je umístěná v kategorii Doprava a komunikace > Cyklistika, v projektu Doprava pak v kategorii Komunikační síť > Cyklistika. Během aktualizace došlo také k úpravě textů v legendách a vylepšení informace na liniový prvek cyklogenerelu.


Obr.1: Generel cyklistických tras na území města v projektu Správa 
 

Aktualizace generelu kanalizace

Oddělení GIS byly předány mapové přílohy zakázky „Aktualizace Generelu odvodnění města Plzně – aktualizace datové struktury generelu“, která již byla schválena Zastupitelstvem města Plzně. Data byla předána ve formátu společnosti ESRI, převedena do našeho databázového prostředí a následně prezentována v mapovém prohlížeči Marushka (v projektu Správa). Generel je prezentován v příslušných vrstvách, které se snaží graficky co nejvěrněji korespondovat s předanými výkresy (mapovými přílohami zakázky). Vrstvy jsou dostupné v kategorii Správa města a generely > Generel kanalizace.


Obr.2: Kategorie generelu kanalizace v projektu Správa 

Předchozí generel kanalizace z roku 2006 byl dle dohody s Odborem správy infrastruktury nahrazen novým generelem.
 

Aktualizace požárních hydrantů

Na základě studie: "Zdroje požární vody na území města Plzně 2014" byla v databázi GIS provedena aktualizace umístění požárních hydrantů. Aktualizace dat je prováděna každoročně ve spolupráci s Odborem správy infrastruktury MMP.

V roce 2014 bylo vyhodnoceno 1084 hydrantů. Jedná se o sledovaných 61 hydrantů více než v roce 2013. Studie hodnotí hydranty na základě několika kritérií (označení hydrantů, tlaky v hydrantech). Hyndrantová síť ba území města je stále rozšiřována a dostupnost požární vody zlepšována.

Vrstva zobrazující umístění požárních hydrantů je dostupná pouze v neveřejném mapovém projektu Správa. Pracovníci MMP a městských organizací ji naleznou ve vrstvách v kategorii Technická mapa a sítě > Pasporty objektů DTM > Požární hydranty.
 

Aktualizace záplavového území na Úslavě

Na základě dat dodaných Odborem životního prostředí MMP došlo k aktualizaci záplavového území na řece Úslavě na říčním kilometru 10,187 - 21,101 km (odpovídá území obcí Koterov, Starý Plzenec a Šťáhlavy). Vyhláška Krajského úřadu Plzeňského kraje o stanovení záplavového území nabyla účinnosti dne 4.10.2014. Dodaná data neobsahují příčné řezy a podélné profily.

Dokumentace povodňového modelu řazené po jednotlivých řekách a termínech vyhlášení jsou umísťovány na samostatné stránce: http://mapy.plzen.eu/aktuality/zatopy.aspx

V kategorii Životní prostředí a zeleň > Zátopy zároveň přibyla nová kategorie: "Neaktuální záplavové zóny a Qn", ve které jsou zobrazovány původní úseky, u nichž došlo ke změně. Tato vrstva a ostatní vrstvy Povodňového modelu jsou prezentovány také v mapovém projektu Životní prostředí v kategorii Zátopy.


Obr. 3 Ukázka aktualizovaného povodňového modelu v projektu Správa
 

Sumáře z GIS databáze

Na základě častých dotazů byla doplněna stránka Sumářů z databáze.  Přibyl sumář s výměrami a počtem obyvatel za policejní okrsky a dále byly upraveny všechny sumáře v kategorii „Územní celky“, aby vracely v jedné tabulce výměru i obyvatelstvo.

Data v Sumářích jsou on-line a tudíž vždy aktuální. Závislé jsou pouze na kvalitě vyplnění číselníků územních celků v UIR_GIS.


Obr. 4: Ukázky sumářů ze dne 26.11. 2014 
 

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 27. 11. 2014

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3372 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň