• Úvodní stránka
 • Aktuality
 • Aktualizace katastrální mapy a požárních hydrantů, daňové koeficienty 2016 a nabídka školení aplikace Marushka

Aktualizace katastrální mapy a požárních hydrantů, daňové koeficienty 2016 a nabídka školení aplikace Marushka

Daňové koeficienty 2016 v projektu Územní správa

Mapa daňových koeficientů je umístěná na adrese http://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=10

Prostředí pro jednoduché vyhledávání adres a parcel pro zjištění daňových koeficientů je k dispozici na adrese: http://dankoef.plzen.eu/ 

V projektu Územní správa (http://gis.plzen.eu/uzemnisprava) je v záložce "Vrstvy" v kategorii "Užitečné vrstvy" k dispozici vrstva Daňový koeficient. Koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2016 stanovuje Vyhláška statutárního města Plzně.

O přidělených koeficientech se mohou občané informovat prostřednictvím výše zmíněné GIS aplikace. Ta nabízí možnost vyhledávání adres (v pravém horním rohu) a další standardní GIS funkce pro práci s mapou a k získávání požadovaných informací. V záložce „Legenda“ je pak k dispozici vysvětlení k barevnému vyjádření daňových koeficientů v mapě.

Jednoduché vyhledávání daňových koeficientů

Lokalizaci v mapě za účelem zjištění příslušného daňového koeficientu usnadní prostředí pro vyhledávání adres (na základě ulice a čísla popisného) a parcel (na základě katastrálního území a parcelního čísla). Toto prostředí je k dispozici na adrese: http://dankoef.plzen.eu/ 
 

Nabídka školení aplikace Marushka

Správa informačních technologií města Plzně nabízí školení mapového prohlížeče Marushka pro pracovníky Magistrátu města Plzně a příspěvkových organizací města. Tato školení jsou pořádána zdarma každý rok a ani rok 2016 nebude výjimkou. Aktuální seznam školení naleznete na stránkách http://skoleni.sitmp.cz. Na těchto stránkách se můžete na zvolené školení také přihlásit.

Novinkou jsou ještě více rozdělená tematicky zaměřená školení:

 • Marushka - proškolení základních funkcí mapové aplikace Marushka.
 • Marushka - majetek - školení určené pro pracovníky, kteří se zabývají majetkem města.
 • Marushka - technická mapa - školení objasní novinky ve vedení technické mapy a její prezentaci v mapovém prohlížeči.
 • Marushka - tisk - školení se zaměří na tisk mapových výstupů z mapového prohlížeče.
 • Marushka - ÚMO 5-10 - školení aplikace Marushka, zaměřené pro pracovníky ÚMO Plzeň 5-10.

Aktualizace digitální katastrální mapy

V roce 2015 byly vyhlášeny DKM v posledních zbývajících katastrech:

 • Losiná u Plzně
 • Tymákov

Tím byla dokončena tvorba DKM na území ORP Plzeň:


Obr.1 Stav DKM na ORP Plzeň k 31.12.2015
 

Aktualizace požárních hydrantů

Na základě studie: "Zdroje požární vody na území města Plzně 2015" byla v databázi GIS provedena aktualizace umístění požárních hydrantů. Aktualizace dat je prováděna každoročně ve spolupráci s Odborem správy infrastruktury MMP.

V roce 2015 bylo vyhodnoceno 1087 hydrantů.  Za poslední tři roky se počet sledovaných hydrantů téměř nemění. Na konci roku 2015 se jedná o 3 sledované hydranty více než v roce 2014. V roce 2013 bylo vyhodnoceno 1023 hydrantů.

Vrstva zobrazující umístění požárních hydrantů včetně dodaných atributů o jednotlivých hydrantech je dostupná:

 • Ve veřejném mapovém projektu Územní správa, kde je umístěná v kategorii Technická mapa > Požární hydranty
 • neveřejném mapovém projektu Správa. Pracovníci MMP a městských organizací ji naleznou ve vrstvách v kategorii Technická mapa a sítě > Pasporty objektů DTM > Požární hydranty.


Obr. 2 Požární hydranty v projektu Územní správa včetně informací o konkrétním prvku

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 14. 1. 2016

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň