Cenová mapa nájemného z bytů

Oddělení GIS ve spolupráci s Bytovým odborem a Odborem sociálních služeb MMP vytvořilo mapovou vrstvu cenové mapy nájemného z bytů na území města Plzně.

Cenová mapa je dostupná ve dvou mapových projektech:

 v neveřejném projektu Správa (vrstva dostupná v kategorii Správa města a generely) a
 ve veřejném projektu Územní správa (vrstva dostupná v kategorii Užitečné vrstvy>Cenová mapa nájemného bytů).

V rámci realizovaného projektu s názvem Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni bylo zadáno zpracování Cenové mapy na stanovení nájemného z bytů na území statutárního města Plzně v místě a čase obvyklém (viz informace na stránkách odboru sociálních služeb).
Vznikla tak mapa rozdělující Plzeň na několik lokalit, pro které byly stanoveny obvyklé výše nájemného podle výměry bytových jednotek a typu bytové jednotky

Výměry bytů, pro které byla určena cena jsou rozděleny do těchto kategorií: 

 • do 45 m2,
 • do 65 m2,
 • do 85 m2,
 • nad 85 m2.

Byty, které byly ohodnoceny obvyklou cenou nájemného (v čase a místě) byly rozděleny do těchto kategorií:

 • Panelový - zateplený - rekonstruovaný
 • Panelový - zateplený - původní
 • Panelový - nezatepleny - rekonstruovaný
 • Panelový - nezateplený - původní
 • Ostatní - zateplený - rekonstruovaný
 • Ostatní - zateplený - původní
 • Ostatní - nezateplený - rekonstruovaný
 • Ostatní - nezateplený - původní

Informace o cenách všech kategorií bytů ve zvolené lokalitě získáte pomocí funkce: "Výběr prvků z mapy". Tlačítkem  v levém dolním rohu mapové aplikace aktivujete funkci, která po klepnutí na požadovaný prvek (plochu) zobrazí informace o zvoleném území (viz obrázek). Ceny jsou uváděny v Kč za m2.


Obr.: Ukázka informací z cenové mapy nájemného bytů

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2018

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3391 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň