Další historické plány v projektu Staré mapy

Mapový projekt Staré mapy je umístěn na adrese http://gis.plzen.eu/staremapy.

Mapová aplikace Staré mapy, která přehledně zobrazuje historické plány a letecké snímky města Plzně, je oblíbený a navštěvovaný projekt. Za rok 2011 si Staré mapy zobrazilo bezmála 11 000 návštěvníků, z toho 3400 se na stránky vracelo opakovaně. Zvýšený zájem o stránky evidujeme především při zveřejnění nových podkladů (viz obrázek z druhé poloviny září 2011, kdy se zveřejnily staré letecké snímky z let 1967 a 1982).

  

Nové historické plány z období 1873 - 1972

Již tak zajímavou nabídku starých plánů v seznamu vrstev rozšířilo dalších 10 historických plánů, které tak dovytvářejí náhled na urbanistický a historický vývoj města a vývoj krajiny. Celkově je v seznamu starých plánů již 24 mapových děl z období let 1781 - 1972.
Sadu deseti nových plánů poskytl Archiv města Plzně a jeho pracovníci společeně s kolegy Západočeského muzea doplňují plány krátkými základními informacemi. Jedná se o tyto plány (v závorkách jsou uvedeny originální názvy plánů):

  • Plán města z roku 1873 – Petrohrad (Regulační plán Pražské předměstí 1873 )
  • Plán města z roku 1877 (Plán královského krajského města Plzně dle nejnovějšího městského plánu z roku 1877 )
  • Plán města z roku 1889 (Královské krajské město Plzeň s předměstími saským, pražským a říšským v Čechách, Berniční úřad Plzeň 1889 )
  • Plán města z roku 1891 (Plán 1891)
  • Plán města z roku 1911 (Kolaudace 1911-1915)
  • Plán města z roku 1929 – po čtvrtích (Návrh regulačního plánu města ing. Zákrejs – rozkreslení po čtvrtích -1929-1932)
  • Plán města z roku 1950 (Regulační plán celého města (kol. 1950) ÚNV/JNV )
  • Plán města z roku 1951 - Božkov (Regulační plán Slovany, Božkov, Doubravka - kol.1950)
  • Plán města z roku 1971 - centrum (Podrobný územní plán regenerace historického jádra Plzně)
  • Plán města z roku 1972 – Petrohrad (Plzeň – Petrohrad. Předběžný návrh PÚP. Demolice - 1972)

Názvy plánů jsou v mapovém projektu uvedené zkrácenými názvy, aby bylo dosaženo řazení podle data původu a celkové přehlednosti. Nicméně u každé vrstvy je "infolist" s dalšími informacemi: např. přesným původním názvem plánu, copyrightem a odkazem  "více info" na stránky s dalšími informacemi o vybraném plánu (viz obrázek).


Plán z roku 1877 - královského krajského města Plzně

Vybrané ukázky plánů

Mapová aplikace umožňuje interaktivní práci s dostupnými daty. Díky jednoduchému ovládání je možné zapínat a vypínat vrstvy (staré plány, či letecké snímky) a porovnávat je mezi sebou, případně se současným stavem (aktuální letecký snímek a plán města naleznete pod modrými tlačítky v horní části obrazovky). Přínosná může být i průhlednost jednotlivých plánů.


Petrohrad v 70. letech 20. století s aktuálními názvy ulic z roku 2011


Petrohrad na plánu z roku 1873


Návrh regulačního plánu města – rozkreslení po jednotlivých čtvrtích -1929-1932, které lze připojovat samostatně


Ukázka plánu z roku 1879, který se skládá z 19 kusů různých rozměrů

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 20. 1. 2012

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň