Do projektu Staré mapy přibyly další staré plány města

Mapový projekt Staré mapy je umístěn na adrese http://gis.plzen.eu/staremapy.

Mapová aplikace Staré mapy, která přehledně zobrazuje historické plány a letecké snímky města Plzně, je oblíbený a hojně navštěvovaný mapový projekt pro veřejnost. Staré mapy nabízí na jednom místě prohlížení zajímavých mapových děl v mapovém prostředí, tj. mapy jsou prostorově lokalizované. Je tedy možné sledovat vývoj území porovnáváním starých plánů a leteckých snímků doslova na několik kliků. Navíc ke všem plánům a leteckým snímkům existuje webová stránka s popisnými informacemi o těchto mapových dílech

Nové historické plány z období 1848 - 1981

Již tak zajímavou nabídku starých plánů v seznamu vrstev rozšířilo dalších 12 historických plánů, které tak dovytvářejí náhled na urbanistický a historický vývoj města a vývoj krajiny. Celkově je v seznamu starých plánů 37 mapových děl z období let 1781 - 1981. K tomu je nutno připočíst také 22 historických leteckých snímků z let 1938 - 2015
Sadu dvanácti nových plánů poskytl Archiv města Plzně, skenování plánů provedla firma Georeal a pracovníci Archivu města Plzně doplnili plány krátkými základními informacemi. Jedná se o tyto plány:

 • Plzeň kolem r. 1848. Kolorováno.
 • Plzeň - plán města 1881 - kreslil Frant. Auer - originál, barevný.
 • Plzeň - plán města - Heidelberg Planografia Plzeň 1938.
 • Pharusův plán královského města Plzně. Tisk: Plzeň, J. Faustus 1903, M 1 : 8000.
 • Regulační plány r. 1912.
 • Plány s domovními čísly r. 1932.
 • Plán města Plzně a okolí (reprodukce Zeměměřického úřadu Čechy a Morava), německo-česká,1939-1945.
 • Orientační plán Plzeň. Vydal E. Kosnar 1945. (Městské obvody, Přejmenované ulice, Abecední seznam tříd, ulic a náměstí.), 1 : 15 000.
 • Mapa sídliště Plzeň-Slovany (náčrt výstavby) z r. 1955, M 1 : 2000.
 • Plzeň - orientační plán města z r. 1958.
 • Plzeň-Severní předměstí. Program výstavby sídliště pro PÚP. M 1 : 10 000. (poč. 70. let 20. stol.).
 • Plzeň. Plán města z r. 1981 o velikosti 69,5 x 79 cm bez uvedení měřítka (zachyceny části města od Radobyčic po Bolevec a od Křimic po Červený Hrádek).

Názvy plánů jsou v mapovém projektu uvedené zkrácenými názvy, aby bylo dosaženo řazení podle data původu a celkové přehlednosti. Nicméně u každé vrstvy je "infolist" s dalšími informacemi: např. přesným původním názvem plánu, copyrightem a odkazem  "více info" na stránky s dalšími informacemi o vybraném plánu (viz obrázek).


Plán z roku 1877 - královského krajského města Plzně a vyvolání podrobných informací o mapě

Vybrané ukázky plánů

Mapová aplikace umožňuje interaktivní práci s dostupnými daty. Díky jednoduchému ovládání je možné zapínat a vypínat vrstvy (staré plány, či letecké snímky) a porovnávat je mezi sebou, případně se současným stavem (aktuální letecký snímek a plán města naleznete pod modrými tlačítky v horní části mapového okna). Přínosná může být i průhlednost jednotlivých plánů.


Město Plzeň na plánu Plzeň kolem roku 1848.


Centrum města na plánu z roku 1903.


Centrum města na regulačním plánu z roku 1912.


Ukázka plánu z roku 1938.

Všechny staré plány a letecké snímky naleznete na adrese: http://gis.plzen.eu/staremapy.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 22. 6. 2018

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3391 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň