• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Doměření povrchové situace a kabelů veřejného osvětlení za finanční podpory Plzeňského kraje

Doměření povrchové situace a kabelů veřejného osvětlení za finanční podpory Plzeňského kraje

Plzeňský kraj vyhlásil pro rok 2019 dotační program s názvem "Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019" na jehož základě jsou poskytovány účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje obcím Plzeňského kraje. Cílem je zvýšení kvality datového fondu Digitální technické mapy Plzeňského kraje formou obnovy nebo nového mapování vybraných datových sad DTM.

Město Plzeň podalo žádost o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 500 tis. Kč z tohoto dotačního programu na realizaci projektů:

  • Doměření povrchové situace DTM Plzně 2019“,
  • Doměření veřejného osvětlení DTM Plzně 2019“.

Doměření povrchové situace DTM

Cílem projektu je pokrytí celého území města Plzně účelovou mapou povrchové situace (ÚMPS). Na základě pověření města SITMP vyhlásila a zrealizovala veřejné zakázky pro každý projekt zvlášť. Doměření ÚMPS bylo vyhlášeno v lokalitách, ve kterých chybělo plošné pokrytí povrchovou situací DTM. Jedná se o tyto oblasti:

Seznam mapovaných lokalit k plošnému doměření povrchové situace
Název části zakázkyVýměra (Ha)
Část 1: Plzeň - Škodovka92,4
Část 2: Plzeň - Hlavní nádraží ČD55,1
Část 3: Plzeň – Černice, Černice závod, Černice zahrádky, Černice zahrádky 2133,67
Část 4: Plzeň - Radobyčice73,75
Část 5: Plzeň - Plzeňská teplárenská41,41

 


Obr. 1 Mapa lokalit určených k plošnému doměření povrchové situace DTM za finanční podpory Plzeňského kraje v roce 2019

Zájemci o zakázku na plošné doměření specifikovaných lokalit soutěžili o každou lokalitu zvlášť a splněním kvalifikačních předpokladů a podle nabídnuté ceny byla pro každou oblast vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou. Veřejnou zakázku získala firma GEOREAL spol. s r.o. ve všech lokalitách.  Termín doměření a zmapování zadaných lokalit je do 31.prosince 2019.  

Doměření veřejného osvětlení DTM

Nově vytyčeným cílem pro zkvalitnění Digitální technické mapy města je pořízení chybějících tras veřejného osvětlení (VO). Chybějící sítě VO budou trasovány, vytýčeny a následně geodeticky zaměřeny ve vybraných částech města a napojeny na stávající geodetické zaměření sítě VO. Tím dojde k pokrytí území geodeticky zaměřenou sítí veřejného osvětlení. V roce 2019 na základě pověření města, SITMP vyhlásila a zrealizovala veřejné zakázky na doměření VO v těchto lokalitách:

Seznam mapovaných oblastí k doměření kabelů VO
Název části zakázkyDélka úseků VO a SSZ k doměření (m)Termín dokončení
Část 1: Červený Hrádek10030.9. 2019
Část 2: Radčice94131.10.2019
Část 3: Malesice127930.11.2019
Část 4: Bručná, Čechurov655431.1.2020
Část 5: Skvrňany2142330.6.2020
Část 6: Lobzy 904731.8.2020
Část 7: Újezd291330.11.2019
Část 8: Nová Hospoda389731.1.2020
Část 9: Božkov357631.3.2020
Část 10: Křimice716931.5.2020

 


Obr. 2:  Mapa lokalit určených k doměření tras VO za finanční podpory Plzeňského kraje v roce 2019

Zájemci o zakázku na doměření VO ve specifikovaných lokalitách soutěžili každou lokalitu zvlášť a splněním kvalifikačních předpokladů a podle nabídnuté ceny byla pro každou oblast vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou. Výsledkem veřejné soutěže bylo rozdělení lokalit mezi dvě firmy Alfa World s.r.o. a Geodézie TOPOS a.s., které se zavázaly k doměření VO v zadaných lokalitách v termínech uvedených v tabulce (viz výše).

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 20. 9. 2019

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3418 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň