Doměření povrchové situace DTM Plzně za finanční podpory Plzeňského kraje

 
Doměření povrchové situace DTM Plzně bude uskutečněno za finanční podpory Plzeňského kraje
.

Plzeňský kraj vyhlásil pro rok 2018 dotační program s názvem "Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2018" na jehož základě jsou poskytovány účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje obcím Plzeňského kraje. Cílem je zvýšení kvality datového fondu Digitální technické mapy Plzeňského kraje formou obnovy nebo nového mapování vybraných datových sad DTM.

Město Plzeň podalo žádost o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 500 tis. Kč z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji“ na realizaci projektu „Doměření povrchové situace digitální technické mapy Plzně“.
Cílem projektu je pokrytí celého území města Plzně účelovou mapou povrchové situace. Na základě pověření SITMP vyhlásila a zrealizovala veřejnou zakázku v rámci daného projektu.

Seznam mapovaných lokalit
Název části zakázkyVýměra (Ha)
Část 1: Plzeň - Bílá Hora, Bolevec, Zábělá, Bukovec, Chlumek237,52
Část 2: Plzeň Litice117,59
Část 3: Plzeň Lhota106,4
Část 4: Plzeň Valcha103,5
Část 5: Plzeň Borský park29,91
Část 6: Plzeň Výsluní 1193,77
Část 7: Plzeň Výsluní 213,28
Část 8: Plzeň Výsluní 339,46
Část 9: Plzeň Na Brůdku29,21

 


Obr. 1 Oblasti určené k plošnému doměření DTM za finanční podpory Plzeňského kraje

Zájemci o zakázku na plošné doměření specifikovaných lokalit soutěžili o každou lokalitu zvlášť a splněním kvalifikačních předpokladů a podle nabídnuté ceny byla pro každou oblast vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou. Výsledkem veřejné soutěže bylo rozdělení soutěžených lokalit mezi dvě firmy AZIMUT CZ s.r.o. a GEOREAL spol. s r.o., které se zavázaly k doměření a zmapování zadaných lokalit do 31.března 2019. Dílčí výsledky se dají ale očekávat i dříve.  

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2018

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3391 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň