Editace oprav komunikací, daňové koeficienty 2015, bankomaty ČS

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a s novými informacemi týkající se GIS.

Novinky jsou dostupné v tematicky odpovídajících projektech, nebo v souhrnném neveřejném projektu Správa.

Daňové koeficienty 2015 v projektu Územní správa

Mapa daňových koeficientů je umístěná na adrese http://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=10

Prostředí pro jednoduché vyhledávání adres a parcel pro zjištění daňových koeficientů je k dispozici na adrese: http://aplikace.plzen.eu/dankoef/

V projektu Územní správa (http://gis.plzen.eu/uzemnisprava) je v záložce "Vrstvy" v kategorii "Užitečné vrstvy" k dispozici vrstva Daňový koeficient. Koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2015 stanovuje Vyhláška statutárního města Plzně.

O přidělených koeficientech se mohou občané informovat prostřednictvím výše zmíněné GIS aplikace. Ta nabízí možnost vyhledávání adres (v pravém horním rohu) a další standardní GIS funkce pro práci s mapou a k získávání požadovaných informací. V záložce „Legenda“ je pak k dispozici vysvětlení k barevnému vyjádření daňových koeficientů v mapě.

Jednoduché vyhledávání daňových koeficientů

Lokalizaci v mapě za účelem zjištění příslušného daňového koeficientu usnadní prostředí pro vyhledávání adres (na základě ulice a čísla popisného) a parcel (na základě katastrálního území a parcelního čísla). Toto prostředí je k dispozici na adrese: http://aplikace.plzen.eu/dankoef/
 

Nabídka školení aplikace Marushka

Správa informačních technologií města Plzně nabízí školení mapového prohlížeče Marushka pro pracovníky Magistrátu města Plzně a příspěvkových organizací města. Tato školení jsou pořádána zdarma každý rok a ani rok 2015 nebude výjimkou. Aktuální seznam školení naleznete na stránkách http://skoleni.sitmp.cz. Na těchto stránkách se můžete na zvolené školení také přihlásit.

Novinkou jsou tematicky zaměřená školení:

 • Marushka - proškolení základních funkcí mapové aplikace Marushka
 • Marushka - majetek - školení určené pro pracovníky, kteří se zabývají majetkem města 
 • Marushka - technická mapa -  školení objasní novinky ve vedení technické mapy a její prezentaci v mapovém prohlížeči
 • Marushka - ÚMO 5-10 - školení aplikace Marushka, zaměřené pro pracovníky ÚMO Plzeň 5-10

Editace oprav komunikací

Mapový projekt Edit, který slouží ke správě atributů vybraných vrstev, ale také k pořizování nových dat, byl rozšířen o novou vrstvu Opravy komunikací. Správa veřejného statku města Plzně spravuje touto vrstvou úseky komunikací určené k opravě. Změna atributů je velmi intuitivní včetně prezentace dat (viz obrázek).


Obr.1 Vrstva "Opravy komunikací" v projektu Edit


Obr.2: Editace úseků komunikací určených k opravě
 

Obarvení ploch komunikací

V mapovém projektu Správa pro ještě větší ulehčení práce s vrstvou komunikací došlo k obarvení ploch komunikací podle toho, zda se o ně stará:

 • město (Místní a účelové komunikace – SVS) - v mapě zobrazeny modře 
 • nebo stát (Silnice a dálnice – ŘSD, SÚS)  - v mapě zobrazeny růžově

Tato vrstva se jmenuje Plochy komunikací - správa a je k dispozici v kategorii Doprava a komunikace > Komunikace. 


Obr.3. Tematizace ploch komunikací podle správy
 

Aktualizace bankomatů České spořitelny

Bankomaty České spořitelny slouží jako terminály pro dobíjení Plzeňské karty. Proto byly aktualizovány dle dostupných podkladů k 30.10.2014. Vrstvu všech bankomatů naleznete v projektu Správa, ve vrstvě Bankomaty (kategorie Služby > Užitečné objekty). Bankomaty České spořitelny jsou doplněny i do projektu IPD. Najdete je v kategorii Městská veřejná doprava pod označením Bankomaty - dobíjení.


Obr.4 Vrstva bankomatů ČS k dobíjení Plzeňské karty
 

Aktualizace Digitální katastrální mapy

V roce 2014 byly vyhlášeny DKM v katastrech:

 • Nezvěstice (3/2014), 
 • Malesice (8/2014),
 • Šťáhlavice (10/2014).

V červnu 2014 byla zplatněna katastrální mapa obnovou operátu v k.ú.Chválenice. V k.ú. Dýšina a Chrást u Plzně probíhají komplexní pozemkové úpravy z důvodů protipovodňových opatření na řece Klabavě.

V roce 2015 bude DKM postupně vyhlašována v těchto katastrech:

 • Losiná u Plzně
 • Tymákov


Obr.5: Stav DRM a DKM na ORP Plzeň k 31.12.2014

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2015

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň