Editace stanovišť separovaného odpadu v Marushce

V současné době je možné v Marushce data nejen prohlížet, ale odpovědná osoba může přímo ve speciálním mapovém projektu „Edit“ data editovat. Úprava dat pomocí mapového prohlížeče je jednoduchá, změna se projeví okamžitě a editor tak má jistotu, že editace proběhla správně. O editaci některých dat prostřednictvím mapového prohlížeče pojednával článek Editace dat v mapovém prohlížeči Marushka. Následující řádky se zaměřují na popis editace nové sady dat: Stanoviště separovaného odpadu.

Editace popisných informací separovaného odpadu

Možnost editace odpadů na městském obvodu má vždy pouze oprávněný uživatel (např. z příslušného městského obvodu).

Po výběru stanoviště separovaného odpadu, které chceme upravovat v mapě (ikona:), vybereme ze seznamu úpravu konkrétního kontejneru, nebo stanoviště. Automaticky se zapne záložka informace s vyplněnými aktuálními údaji o prvku, které je možné přepsat (popřípadě vybrat údaje z rozbalovacího menu).


Obr.1: Ukázka editace popisných údajů u nádoby na papír

Po vyplnění aktuálních dat stačí stisknout tlačítko „Uložit“, čímž dojde ke změnám hodnot v databázi.
Kontrolu vyplněných informací je možno provést po kliknutí na ikonu a volbou „Info odpady“, případně „Info stanoviště“. Tyto dvě nabídky jsou k dispozici také uživatelům bez práva editace.

Mazání kontejnerů a celého stanoviště separovaného odpadu

Mazání jednotlivých kontejnerů na stanovišti

Pokud je na stávajícím stanovišti separovaného odpadu zrušen jeden z druhů separovaného odpadu, postupujeme stejně jako v případě editace popisných informací a u atributu počet nádob vyplníme hodnotu 0 (nula). Vymazání příslušného druhu odpadu se projeví při aktualizaci mapy (pohnutí s mapou) změnou ikony i nabídky při levém kliknutí myší.

Mazání celého stanoviště separovaného odpadu

Pokud chceme vymazat celé stanoviště separovaného odpadu, stačí kliknout levým tlačítkem na vybrané stanoviště v mapě a zvolit nabídku „Zruš stanoviště“. V záložce informace jsme vyzvání k potvrzení smazání. Smazáním stanoviště separovaného odpadu dojde automaticky také k vymazání i všech kontejnerů, které se na stanovišti nachází.


Obr.2: Dialog pro potvrzení smazání stanoviště separovaného odpadu

Přidání kontejnerů a vytvoření nového stanoviště

Přidání nových kontejnerů na již existující stanoviště

Jestliže ke stávajícím kontejnerům chceme přidat kontejner nový, vybereme z nabídky při kliknutí levým tlačítkem myši na ikonu separovaného odpadu možnost „Přidej odpad“. V záložce Informace se otevře stejný dialog, jako při editaci stávajícího kontejneru (viz výše). Vyplníme potřebné atributy a tlačítkem „Uložit“ se vloží ke stanovišti nový záznam o kontejneru. Počet kontejnerů není omezen.


Obr.3: Ukázka vložení nové nádoby na separovaný odpad a  následná kontrola vložení přes Infodotaz

Vytvoření nového stanoviště separovaného odpadu

Pokud chceme do mapy nakreslit nové místo na kontejnery separovaného odpadu, v mapě vyhledáme lokalitu, kam se má nové stanoviště umístit (můžeme použít i letecký snímek) a na záložce „Kreslit“ vybereme funkci „Kresli separovaný odpad“. V záložce je nutné z číselníku vybrat městský obvod, což je povinné. Na výběr jsou jen ty obvody, pro které má aktuální uživatel právo editace. Klepnutím do mapy  stisknutím tlačítka "Uložit" se vytvoří nové stanoviště odpadů. V mapě se objeví ikona prázdného stanoviště, ke kterému přidáme jednotlivé kontejnery - nádoby (viz výše).


Obr.4: Ukázka vytvoření nového stanoviště separovaného odpadu

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 3. 4. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň