Geografický informační systém Starého Plzence

Na oddělení GIS SITmP byly v roce 2011 vytvořeny dva mapové portály pro město Starý Plzenec:

Mapový turistický portál pro veřejnost

Interaktivní turistická mapa zobrazující přehledně informace nejen o turistice je dostupná na adrese: http://gis.plzen.eu/staryplzenec

Veškerá data, která se vyskytují na mapě, jsou tříděna po vrstvách do jednotlivých kategorií. V pravém menu Vrstvy nalezneme tyto nejdůležitější kategorie mapového portálu:

  • Doprava, kde se nachází především schéma linek MHD s odkazem na jízdní řády s možností vyhledávání spojení a umístění vlakových a autobusových zastávek
  • Instutuce, úřady, pod níž nalezneme umístění úřadů, škol a policejní služebny
  • Kategorie Služby obsahuje vrstvy odpadového hospodářství, zdravotnictví a umístění pošty
  • Nejrozsáhlejší kategorií je Turistika, ve které nalezneme Turistické trasy a cyklotrasy Klubu českých turistů, naučnou stezku, kulturní objekty a historické a technické památky.

Kromě těchto kategorií služeb nabízí mapová aplikace další doplňky sloužící k orientaci, především plán města s ulicemi, letecký snímek, čísla domovní a orientační. Věrnější pohled na mapu dotváří stínovaný reliéf, který dodává mapě – výškový rozměr. Součástí aplikace je také vyhledávací okno, které umožňuje vyhledávání adres, či konkrétních objektů ve městě.

Veškeré vrstvy, které naleznete na území Starého Plzence, jsou k dispozici také v okolních obcích a na území celé Plzně. Jednotlivé objekty na mapě jsou aktivní a klinutím na ně získá uživatel další informace vztahující se k zobrazenému objektu.


 

Mapový portál pro veřejnou správu

Interaktivní mapa veřejné správy je veřejnosti nepřístupná a je určena pouze pro pracovníky městského úřadu Starý Plzenec a jeho organizací. Pokrývá území obcí, které spadají pod pověřený městský úřad Starý Plzenec (vymezeno územím obcí Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymákov) a Netunice.

V projektu jsou jednotlivé mapové vrstvy tříděny do logických kategorií (viz obrázek).

Katastrální mapa

Katastrální mapa je aktualizována 1x měsíčně pro celé území ORP Plzeň. Z parcelních čísel (informace o parcele) je realizován odkaz na portál ČÚZK – Nahlížení do katastru nemovitostí na aktuální data o vlastnictví.

Po importu katastrální mapy jsou zároveň generovány plochy parcel, které jsou následně tematizovány podle druhu pozemku, způsobu ochrany nebo vlastnictví majetku. Tematizace je možné zapnout příslušným zaškrtávacím políčkem (tzv. radiobutonem) u jména tematizace. V záložce legenda se zobrazí popis jednotlivých barev a symbolů v mapě.

Nabídka tematizací ploch parcel katastrální mapy

Ukázka legendy pro tematizaci podle způsobu ochrany

Rozšířené možnosti vyhledávání

Přítomnost katastrální mapy umožňuje také pokročilejší možnosti vyhledávání na mapě. Například je možné najít a zobrazit parcely náležící konkrétnímu vlastníkovi podle LV (list vlastnictví).

K vyhledávání parcel podle LV slouží vyhledávání umístěné v záložce Hledat v pravé části mapové aplikace MARUSHKA. V této záložce je k dispozici dotaz: „Najdi parcely podle LV“. Vyplnění jména katastru usnadňuje našeptávač. Po vyplnění katastru a čísla LV stačí stisknout tlačítko: „Najít“ a mapový prohlížeč zobrazí parcely vyhovující vyhledávacím kritériím (viz obrázek).

Kromě vyhledávání parcel podle LV je samozřejmostí vyhledávání parcel podle parcelních čísel a adres, k čemuž slouží vyhledávácí okno v pravém horním rohu prohlížeče. Lze využít funkce „našeptávače“, který doplňuje texty z GIS databáze.

Staré mapy

Další kategorií v mapovém projektu jsou Staré mapy, ve které se nacházejí dostupné staré plány a letecké snímky, které máme k dispozici na území města Starý Plzenec. Kompletní nabídku starých plánů a leteckých snímků na území města Plzně a okolí nabízí veřejný projekt Starých map na adrese: http://gis.plzen.eu/staremapy  

 

Technická mapa

Naplňování vrstev kategorie Technická mapa bylo prozatím pozastaveno, než se podaří zajistit data přímo od správců inženýrských sítí nebo Plzeňského kraje v rámci projektu Digitální mapy veřejné správy (DMVS).

Územní plánování

Do kategorie Územní plánování byl začleněn rastrový územní plán, jehož bližší popis se nachází na stránkách města, Legenda územního plánu 2006 a dále jsou v této kategorii zobrazeny dostupné změny územního plánu.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 28. 12. 2011

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3372 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň