Aktualizace inženýrských sítí externích správců

Veškerá níže popsaná data naleznete ve veřejně nepřístupných mapových projektech.

Aktualizace inženýrských sítí v projektu Správa

Níže popsaná data naleznou pracovníci MMP a organizací města v mapovém projektu Správa určený pro pracovníky Magistrátu města Plzně na adrese: http://gis.plzen.eu/sprava

Externí správci sítí (RWE, O2, ČEZ, Vodárna Plzeň) předali SITmP ke zveřejnění svá data s aktuálností k dubnu 2012. Jedná se o data, která jsou aktualizována jednou ročně.

Data jsou níže uvedena tak, jak je naleznete ve struktuře pod nabídkou "Vrstvy" v v prohlížeči Marushka:

Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě neveřejné > Kanalizační síť

Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě neveřejné > Vodovodní síť 

Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě neveřejné > Rozvody elektřiny

Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě neveřejné > Trasy plynu

Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě neveřejné > Telefonní kabely

Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě neveřejné > Optika - ostatní (obsahuje sítě společnosti SELF servis s.r.o. platné k 1.5.2012, ostatní optické sítě nebyly aktualizovány)

Ostatní sítě jsou aktualizovány průběžně. Bližší informace o aktuálnosti všech dat v GIS naleznete v sekci Dostupná data.  

Transformace plánů se sítěmi PMDP

V interní, neveřejné verzi projektu Doprava přibylo 65 mapových listů se zákresem sítí trakčních kabelů Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP). Jedná se o cca 300 km kabelů od měníren k napáječům. Plány byly naskenovány, natransformovány a přidány do mapového projektu za účelem digitalizace a pasportizace sítí.

Natransformované plány pod názvem Sítě PMDP jsou k dispozici v záložce Vrstvy v kategorii MHD.


Digitalizace trakčních kabelů (od měnírny k napáječi) a s tím souvisejících sloupů

V další etapě budou do samostatné databázové tabulky zakresleny ovládací kabely měníren, které jsou mnohdy vedeny ve společné trase s napájecími kabely.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 24. 2. 2016

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň