Katastrální mapa ORP Plzeň k 31.12.2011, hydranty, daňové koeficienty

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a s novými informacemi týkající se GIS.

Přehled nových vrstev a dat pro veřejnost

Na celém území ORP Plzeň nyní existuje bezešvá vektorová katastrální mapa. Data jsou aktualizována s měsíční periodou na základě podkladů Katastrálního úřadu, KP Plzeň-město. K plochám parcel jsou připojeny aktuální tematizace (druh pozemku, parcely v majetku města, kraje, státu apod.)

Nová data DRM a DKM jsou k dispozici také v mapovém projektu Územní správa, ve kterém je také prezentována katastrální mapa.

Aktualizace digitální referenční katastrální mapy - DRM

DRM - jedná se o zvektorizovanou kresbu katastrální mapy nad rastrovým podkladem na území, které ještě není pokryto DKM. Termíny aktualizací ploch parcel DRM na území ORP Plzeň mimo hranice města Plzeň pro tento rok budou z dat aktuálních k: 1.3., 1.5., 1.7., 1.9. 1.11 a 31.12. (2012).

Aktualizace digitální katastrální mapy - DKM

Plochy parcel a budov z DKM a plochy parcel DRM – Malesice a Lhota u Dobřan budou aktualizovány každý měsíc.

Data naleznete v projektu Správa (neveřejný projekt) a Územní správa (veřejný projekt) ve Vrstvách v kategorii Katastrální mapa.

V roce 2011 byla DKM postupně vyhlašována v těchto katastrech:

  •  k.ú. Malesice – intravilán
  • k.ú. Dolní Vlkýš
  • k.ú. Starý Plzenec,
  • k.ú. Chrást u Plzně,
  • k.ú. Dýšina,
  • k.ú. Kyšice.

V roce 2012 bude DKM postupně vyhlašována v těchto katastrech:

  •  k.ú. Nezvěstice – intravilán
  • k.ú. Lhota u Dobřan – intravilán
  • k.ú. Nebílovský Dvorek
  • k.ú. Nezbavětice


Stav DRM a DKM na ORP Plzeň k 31.12.2011
  

Daňové koeficienty 2012 v projektu Územní správa

Mapa daňových koeficientů je umístěná na adrese http://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=10

Prostředí pro jednoduché vyhledávání adres a parcel pro zjištění daňových koeficientů je k dispozici na adrese: http://aplikace.plzen.eu/dankoef/

V projektu Územní správa (http://gis.plzen.eu/uzemnisprava) je v záložce "Vrstvy" v kategorii "Užitečné vrstvy" k dispozici vrstva Daňový koeficient. Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti s účinností od 1. 1. 2012 stanovuje Vyhláška statutárního města Plzně.

O přidělených koeficientech se mohou občané informovat prostřednictvím výše zmíněné GIS aplikace. Ta nabízí možnost vyhledávání adres (v pravém horním rohu) a další standardní GIS funkce pro práci s mapou a k získávání požadovaných informací. V záložce „Legenda“ je pak k dispozici vysvětlení k barevnému vyjádření daňových koeficientů v mapě.

Jednoduché vyhledávání daňových koeficientů

Lokalizaci v mapě za účelem zjištění příslušného daňového koeficientu usnadní prostředí pro vyhledávání adres (na základě ulice a čísla popisného) a parcel (na základě katastrálního území a parcelního čísla). Toto prostředí je k dispozici na adrese: http://aplikace.plzen.eu/dankoef/

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 9. 7. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň