Katastrální mapa ORP Plzeň k 31.12.2013 a daňové koeficienty

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a s novými informacemi týkající se GIS.

Přehled nových vrstev a dat pro veřejnost

Na celém území ORP Plzeň nyní existuje bezešvá vektorová katastrální mapa. Data jsou aktualizována s měsíční periodou na základě podkladů Katastrálního úřadu, KP Plzeň-město. K plochám parcel jsou připojeny aktuální tematizace (druh pozemku, parcely v majetku města, kraje, státu apod.)

Nová data DRM a DKM jsou k dispozici také veřejnosti v mapovém projektu Územní správa, ve kterém je také prezentována katastrální mapa.

V prvním čtvrtletí 2014 připravujeme přebírání ploch z registru RUIAN ze změnových dat, takže data by měla být aktualizována denně!

Aktualizace digitální referenční katastrální mapy - DRM

DRM - jedná se o zvektorizovanou kresbu katastrální mapy nad rastrovým podkladem na území, které ještě není pokryto DKM.

Aktualizace digitální katastrální mapy - DKM

Plochy parcel a budov z DKM a plochy parcel DRM – Malesice a Lhota u Dobřan budou aktualizovány každý měsíc.

Data naleznete v projektu Správa (neveřejný projekt) a Územní správa (veřejný projekt) ve Vrstvách v kategorii Katastrální mapa.

V roce 2013 byla DKM postupně vyhlašována v těchto katastrech:

  • k.ú. Nebýlovský Borek
  • k.ú. Štěnovický Borek
  • k.ú. Šťáhlavy

V roce 2014 bude DKM postupně vyhlašována v těchto katastrech:

  • k.ú. Chválenice
  • k.ú. Šťáhlavice

V katastrech Dýšina, Nezvěstice, Želčany, Chouzovy a Malesice jsou rozpracovány komplexní pozemkové úpravy.


Stav DRM a DKM na ORP Plzeň k 31.12.2013
  

Daňové koeficienty 2014 v projektu Územní správa

Mapa daňových koeficientů je umístěná na adrese http://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=10

Prostředí pro jednoduché vyhledávání adres a parcel pro zjištění daňových koeficientů je k dispozici na adrese: http://aplikace.plzen.eu/dankoef/

V projektu Územní správa (http://gis.plzen.eu/uzemnisprava) je v záložce "Vrstvy" v kategorii "Užitečné vrstvy" k dispozici vrstva Daňový koeficient. Koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2014 stanovuje Vyhláška statutárního města Plzně.

O přidělených koeficientech se mohou občané informovat prostřednictvím výše zmíněné GIS aplikace. Ta nabízí možnost vyhledávání adres (v pravém horním rohu) a další standardní GIS funkce pro práci s mapou a k získávání požadovaných informací. V záložce „Legenda“ je pak k dispozici vysvětlení k barevnému vyjádření daňových koeficientů v mapě.

Jednoduché vyhledávání daňových koeficientů

Lokalizaci v mapě za účelem zjištění příslušného daňového koeficientu usnadní prostředí pro vyhledávání adres (na základě ulice a čísla popisného) a parcel (na základě katastrálního území a parcelního čísla). Toto prostředí je k dispozici na adrese: http://aplikace.plzen.eu/dankoef/

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 30. 12. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň