Kolektory v samostatném mapovém projektu

Neveřejný mapový projekt zobrazující kolektory, zařízení kolektorů a inženýrské sítě v nich uložené je umístěn na adrese: https://gis.plzen.eu/kolektory_optika.

Mapová aplikace slouží k zobrazení průběhů kolektorů nad plánem města či leteckým snímkem a navíc obsahuje vrstvy se zařízeními kolektorů a inženýrskými sítěmi, které se v kolektorech nacházejí.


Obr. Ukázka zobrazení kolektorů nad plánem města.

Zařízení v kolektorech

Oddělení GIS zpracovalo na základě dodaných materiálů z Odboru správy infrastruktury (OSI) následující zařízení v kolektorech:

 • čidla plynová,
 • čidla proti zaplavení,
 • čidla teplotní,
 • poklopy,
 • přepážky a uzávěry,
 • ventilační domky,
 • vstupní domky,
 • vstupy do kolektorů
 • zásuvkové skříně

Výše uvedená zařízení jsou reprezentována jednotlivými vrstvami v kategorii Kolektory > Zařízení v kolektorech. Vrstvy jsou viditelné do měřítka 1:5000. Zařízení v kolektorech jsou v mapě reprezentovány ikonami, ke kterým je vyhotovena legenda. O jednotlivých prvcích v mapě je možné získat podrobnější informace. Po kliknutí na ikonu v mapě  se tak například u ventilačních domků zobrazí informace, zda se jedná o domky s přirozenou ventilací nebo nucenou ventilací (ventilátorem).  


Obr.: Vrstvy zařízení v kolektorech s ukázkou informace na prvek


Obr.: Legenda k vrstvám v kategorii "Zařízení v kolektorech"

Inženýrské sítě v kolektorech

Součástí mapového projektu jsou i optické sítě, které se vyskytují v kolektorech. V budoucnu se předpokládá, že do mapového projektu budou doplněny všechny inženýrské sítě, které se v kolektorech nacházejí.

Optická síť je ve vrstvách rozdělena na optiku SITmP (síť MISNet) a ostatní správce. V mapovém prohlížeči je možné zapnout optickou síť jednotlivých správců zvlášť (viz obrázek). Informaci o jednotlivých sítích je možné získat z legendy, nebo informací na konkrétní grafický prvek v mapě prostřednictvím funkce  v levém dolním rohu a kliknutím na požadovaný úsek sítě.


Obr.: Optika jednotlivých správců v kolektorech včetně podrobné informace na konkrétní úsek.

Informace o sítích v kolektorech

Pro jednotlivé úseky kolektorů je možné zjistit informaci, jaké inženýrské sítě se ve vybraném úseku nacházejí. Prostřednictvím funkce  v levém dolním rohu mapového okna a kliknutím na požadovaný úsek kolektoru dojde k nabídce dvou dotazů:

 • Kolektor - kabely
 • Kolektor - metráže


Obr. Informace na vrstvu "Kolektory - osy a uzly" a výběr z dotazů

Dotaz Kolektor - kabely zobrazí seznam kabelů ve vybraném  úseku kolektoru. K dispozici je informace o majiteli, počátku a konci kabeláže, počtu kabelů, uložení a celkové metráži (viz obrázek).


Obr.: Výsledek dotazu "Kolektor kabely": seznam kabelů procházející vybraným úsekem kolektoru.

Dotaz Kolektor - metráže zobrazí majitele a metráže majitelů (pouze) ve vybraném úseku kolektoru (viz obrázek).


Obr.: Výsledek dotazu "Kolektor - metráže": metráže majitelů ve vybraném úseku kolektoru.

Vyhledávání sítí v kolektorech podle majitele

V záložce Hledat se nachází vyhledávací dotaz: "Najdi úseky dle majitele kabelu". Z rozbalovací nabídky správců sítí je třeba vybrat požadovaného správce a vyhledávací dotaz na mapě  zobrazí úseky kolektorů, v nichž má daný správce kabely. 


Obr.: Vyhledání sítí v kolektorech podle požadovaného správce

Hromadné informace o vybrané oblasti kolektorů

V levém dolním rohu mapového okna se nachází funkce Hromadný výběr s názvem Kolektory - kabeláž. Ta slouží k získávání souhrnných - hromadných informací o inženýrských sítích v kolektorech v zájmovém území, které si určí uživatel.

 • Po spuštění Hromadného výběru se otevře dialogové okno Kolektory - kabeláž a je na uživateli, aby si zvolil zájmové území. Výběr území se provádí buď nástrojem "výběr prvků z mapy bodem"  , a při potřebě nadefinovat rozsáhlejší území je vhodnější použít "výběr prvků z mapy ohradou". Vybrané osy kolektorů se obarví fialově a do okna dialogu se zobrazí krátký popis vybraných prvků (úsek a jeho délka).


Obr.: Ukázka výběru zájmové oblasti kolektorů a výsledek výběru v dialogovém okně.

 • Pokud seznam vybraných kolektorů vyhovuje naší potřebě, je možno:
  • a) zvolit "Uložit" – vytvoří se TXT soubor s obsahem krátkých popisů z dialogového okna (pojmenovaný SelectedElements.txt)
  • b) zvolit "OK" – dojde k sumarizaci kabelů ve formě metráže kabelů jednotlivých majitelů celkem a také v jednotlivých  úsecích kolektoru. Výsledek se zobrazí v dialogovém okně. V první části seznamu je nasčítaný počet a délka kabelů za jednotlivé majitele v celém zájmovém území, v dalších oddílech je pak udáván počet a délka kabelů za jednotlivé vybrané úseky kolektorů (viz obrázek). 


Obr.: Ukázka výsledku hromadného výběru "Kolektory - kabeláž" nad vybranou množinou kolektorů.

Výsledky z dialogového okna (vybrané úseky kolektorů a výsledné metráže kabelů) je možné zkopírovat do jiného dokumentu, či e-mailu a dále tak se seznamem pracovat.

Sumáře týkající se kolektorů

Inženýrské sítě v kolektorech, které byly dříve jednorázově předány od jednotlivých správců sítí nejsou prezentovány v mapě, ale seznam správců sítí je zobrazen formou tabulky v sumáři Zpracované sítě v kolektorech.

Tato data slouží ke kontrole při zadávání průběhu tras správců sítí a skutečného počtu kabelů v jednotlivých úsecích kolektoru.  Tímto způsobem (tedy provázáním inženýrských sítí na jednotlivé úseky kolektoru) budou zpracovávány všechny inženýrské sítě v kolektorech.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 12. 5. 2016

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň