Letecké snímky 2011

Na území města Plzně a jeho rozšířené působnosti (ORP) proběhla v roce 2011 letecká snímkování. Výstupy v podobě ortofotomap jsou k dispozici pro veřejnost ve všech mapových projektech.

Data poskytl Plzeňský kraj, jenž je výlučným vlastníkem díla. Zhotovitelem díla je společnost GEOREAL spol. s.r.o.

Kde si lze letecké snímky zobrazit?

Nové letecké snímky prezentujeme ve všech našich tematických mapových projektech, jako například Turistika, IPD, Územní správa, Doprava, Služby atd. Letecké snímky zastávají funkci podkladové mapy pro zobrazení dalších tematických objektů (vrstev). Zapnutí leteckého snímku je jednoduché: Stačí kliknout myší v horní části mapového okna na modré tlačítko: Letecký snímek.

Letecké snímky, které v minulosti vznikly na území města, nabízí projekt Staré mapy. V tomto projektu kromě aktuálního leteckého snímku naleznete i veškeré letecké snímky z předchozích let (např.: 2009, 2006, 2002, 1996, 1988, 1972, 1956, 1945 atd.) 

Podrobné informace o snímkování

Ortofotomapy jsou na území ORP Plzeň vyhotoveny ve dvou provedeních: Na území města Plzně, Starého Plzence a Chotíkova jsou k dispozici snímky s velikostí pixelu (obrazového bodu) 10 cm, v ostatních částech ORP odpovídá velikost pixelu 20 cm (viz obrázek).


Rozdělení leteckých snímků na ORP Plzeň podle úrovně snímkování

Letecká mapa s velikostí pixelu 10 cm

Ve dnech 15. a 16.10.2011, proběhlo letecké měřické snímkování firmou GEOREAL. Pořízeny byly snímky celého území města Plzně (16.10.) a Starého Plzence (15.10.) o velikostech pixelu 10 cm. Snímkování proběhlo velkoformátovou měřickou digitální kamerou. Celkem bylo zpracováno 137 mapových listů v kladu ZMVM 1:2000 s překryvem snímků 60% ve vodorovném směru a 30% ve svislém směru. Rastrová data byla předána ve formátu TIFF a hlavičkou TFW. Střední kvadratická chyba analytické aerotriangulace v poloze a výšce odpovídá 6 cm. Ortofotomapa je vyhotovena v souřadném systému S-JTSK (Jednotná trigonometrická síť katastrální - Křovákova) a výškovém systému Bpv (Balt po vyrovnání).

Letecká mapa s velikostí pixelu 20 cm

Ortofotomapa na ostatních částech území ORP Plzně vznikla v rámci díla: Barevná bezešvá ortofotomapa Plzeňského kraje 2011. Předána byla data za celé území ORP Plzeň, ale v lokalitách, ve kterých je k dispozici přesnější ortofotomapa s rozlišením 10 cm/pixel tato data v mapových projektech nezobrazujeme a využíváme dat přesnějších. Letecké snímkování proběhlo firmou GEOREAL ve vegetačním období roku 2011. Na území ORP Plzeň převážně dne 26.8. 2011 a na okrajích ORP ve dnech 22.8.11.9. - viz obrázek. Celkem bylo předáno 408 mapových listů v kladu ZMVM 1:2000 ve formátu TIFF a hlavičkou TFW.  Dílo je vyhotoveno v souřadném systému S-JTSK (Jednotná trigonometrická síť katastrální - Křovákova) a výškovém systému Bpv (Balt po vyrovnání).

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 10. 7. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň