Letecké snímky 2013

Na území města jsou nově k dispozici kompletní letecké snímky z května 2013. Původní snímky z roku 2013 od společnosti Georeal spol. s.r.o. pokrývaly pouze jižní část města. Více informací v následujícím článku:

Letecké snímky ORP Plzně 2013

Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK) poskytl SITmP letecké snímky na území města a celém ORP Plzeň pořízené v květnu 2013. Jedná se o ortofota, která pořizuje ČÚZK na území ČR jednou za dva roky (každý rok polovinu území ČR) a jsou bezplatně poskytována obcím s konkrétními licenčními podmínkami.

Kde lze letecké snímky zobrazit

Letecké snímky jsou k dispozici ve všech veřejných i neveřejných mapových projektech prohlížeče Marushka (tj. Turistika, Doprava, IPD, Správa, Rozvody tepla a další).

Zapnout letecký snímek je jednoduché: V horní části mapového okna stačí kliknout na modré tlačítko "Letecký snímek" a aktuální letecký snímek z roku 2013 se zobrazí v mapě. Nové letecké snímky 2013 tak pod tímto tlačítkem nahradily původní z roku 2011.

Poznámka: Původní letecké snímky z roku 2011 jsou kromě projektu Staré mapy (projekt sloužící k publikování starých plánů a leteckých snímků) dostupné pouze v projektu Správa v kategorii Rastrové podklady.

Letecké snímky ORP Plzně 2013 jsou k dispozici také v programu GeoStore V6, který používají pracovníci MMP a organizací MMP k vytváření a editaci grafických prvků. V nabídce RS Clienta jsou k dispozici hned na prvním místě v nabídce rastrových podkladů pod označením Letecké snímky~Ortofoto 2013

Podrobné informace o licenčních podmínkách užití dat jsou shrnuty na samostatné stránce.

Podrobné informace o snímkování

Snímkování bylo provedeno 19.5.2013. Celé území bylo zpracováno v rozlišení 25 cm/pixel. Dodáno bylo 82 mapových listů SMO 5,což odpovídá území o rozloze 410 km2. Mapové listy byly předány ve formátu JPG s hlavičkou JGW v souřadném systému S-JTSK. Pro prezentaci na internetu byly snímky převedeny do formátu ecw. Polohová přesnost charakterizovaná střední souřadnicovou chybou v rovinatém terénu je 0,25 m, ve členitých terénech dosahuje hodnoty 0,5 m.


Obr.1: Rozsah leteckých snímků 2013
 

Letecké snímky centra 2013

Na území centra a jižní části města Plzně proběhlo v březnu 2013 letecké snímkování společností Georeal spol s.r.o. Výstupy v podobě ortofotomap jsou k dispozici pro veřejnost v mapových projektech Územní správa Staré mapy, pro pracovníky města jsou letecké snímky publikovány v projektu Správa.

Kde lze ortofotomapy zobrazit

Mapový projekt Staré mapy pro veřejnost je umístěn na adrese: http://gis.plzen.eu/staremapy.

Veřejný mapový projekt Územní správa je k dispozici na adrese: http://gis.plzen.eu/uzemnisprava.

Neveřejný mapový projekt Správa je k dispozici na adrese: http://gis.plzen.eu/sprava.

Nejnovější letecké snímky 2013 jsou ve zmíněných mapových projektech zařazeny mezi ostatní vrstvy (záložka Vrstvy) následovně:

  • V projektu Správa v kategorii Rastrové podklady
  • V projektu Územní správa v kategorii Užitečné vrstvy
  • V projektu Staré mapy v kategorii Letecké snímky

Tyto ortofotomapy části města mohou využít také pracovníci MMP při práci s GeoStore V6. V nabídce RS Clienta jsou tato data umístěna  v nabídce rastrových podkladů pod označením Letecké snímky~Ortofoto 2013-centrum.

Data smějí být použita pouze jako podkladové mapy v GISu města Plzně a pro tisk v rámci organizací města pro potřeby administrativních úkonů.

Podrobné informace o snímkování

Snímkování bylo provedeno společností Georeal spol. s r.o. dne 6.3.2013Pořízena byla jen část Plzně (viz obrázek) v rozlišení 10 cm/pixel. Konkrétně se jedná o 16 mapových listů kladu ZMVM 2000, což odpovídá přibližně 16,8 km2
Výsledná ortofotomapa byla předána ve formátu TIFF s hlavičkou TFW v souřadném systému S-JTSK.


Obr.2: Rozsah leteckých snímků 2013 - centrum

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 6. 6. 2014

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň