Letecké snímky 2014

Ve veřejně přístupném projektu Staré mapy jsou k dispozici letecké snímky z jara 2014 ve velmi vysokém rozlišení, které byly dříve přístupné pouze v neveřejných mapových projektech.

Letecké snímky Plzně 2014

Správa informačních technologií města Plzně získala od společnosti GEOREAL spol. s r.o. letecké snímky na celém území města Plzně z roku 2014. Do roku 2017 byly tyto letecké snímky poskytovány pouze pro pracovníky města v projektu Správa prostřednictvím webové mapové služby (WMS), kterou provozuje GEOREAL spol. s r.o. V rámci zakoupení nových leteckých snímků z roku 2017 byly pro veřejnost získány i tyto starší letecké snímky z roku 2014 a byly zveřejněny obdobně jako ostatní staré letecké snímky v projektu Staré mapy.

Podrobné informace o snímkování

Snímkování na území města bylo provedeno dne 4.4.2014. Celé území bylo zpracováno v rozlišení 5 cm/pixel v souřadném systému S-JTSK. Data byla získána ve formátu TIF a pro účel prezentace v mapovém prohlížeči Marushka byly převedeny do formátu ECW. Jednalo se o 144 mapových listů Základní mapy velkého měřítka 1:2000. Data v nekomprimovaném formátu TIF mají velikost 181 GB. Kromě detailních snímků s podrobným rozlišením 5 cm/pixel byla získána méně podrobná data v rozlišení 20 cm a 1 m/pixel. Tato data jsou využívána pro zobrazení map v menších měříkách.

Vzniklé ortofototomapy byly v roce 2014 použity k vytvoření povrchové situace digitální technické mapy v historickém středu města (viz v článku níže)

Obr.1: Nahoře letecký snímek s rozlišením 25 cm/pixel (z roku 2013) a dole snímek s 5 cm/pixel (2014)

Kde lze letecké snímky zobrazit?

Ve veřejném projektu STARÉ MAPY

Na základě nových licenčních podmínek jsou letecké snímky 2014 nově zobrazovány ve veřejném mapovém projektu Staré mapy prohlížeče Marushka.

Zapnout nový letecký snímek je jednoduché: V pravé části mapového okna v záložce Vrstvy je letecký snímek zařazen mezi ostatní v kategorii "Letecké snímky" pod označením 2014. Po zaškrtnutí a obnovení mapy se letecký snímek z roku 2014 zobrazí v mapě.
Obr.2: Rozsah území leteckého snímkování 2014 a jeho zapnutí v mapě.
 

V grafickém klientu Geostore V6

Letecké snímky Plzně 2014 jsou k dispozici také v programu GeoStore V6, který používají pracovníci MMP a organizací MMP k vytváření a editaci grafických mapových prvků. V nabídce RS Clienta jsou k dispozici v nabídce rastrových podkladů hned na čtvrtém místě pod označením Letecké snímky~Ortofoto 2014 - WMS

Domapování povrchové situace města

Letecký snímek 2014 byl společností GEOREAL spol. s r.o. použit k plošnému domapování povrchové situace technické mapy na území historického jádra města. Takto vytvořená topologicky čistá mapa doplnila již existující plošně zpracovaná území na přibližně polovině území města. 


Obr. 3: Území historického jádra určeného k plošnému domapování DTM. Zdroj: DMVS PK

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 22. 11. 2017

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň