Mapa údržby chodníků na ÚMO 4

Pro potřeby Úřadu městského obvodu Plzeň 4 vznikla mapová aplikace pro správu údržby chodníků. Tento projekt je dostupný v prostředí intranetu a vychází ze známého projektu Územní správa, který je rozšířen o novou kategorii Komunikace, jejíž součástí je:

  • Uliční graf – stejně jako v projektu "Doprava"
  • Plochy komunikací – stejně jako v projektu "Doprava"
  • MO4 – obvody údržby – plochy obvodů údržby obarvené dle požadavků ÚMO4; po kliknutí na číslo obvodu údržby získáme informace o výměrách chodníků (celkem/v údržbě)
  • MO4 – Chodníky – chodníky obarvené dle obvodu údržby; červeně chodníky nezařazené do údržby; světle zelená – chodníky/cyklostezky nezařazené do obvodů údržby (nyní vše mimo ÚMO4)

V současnosti se plochy komunikací nahrazují jednorázově exportem z programu KOMPAS (provozován na SVSmP).

V budoucnu se předpokládá u vrstvy MO4 - Chodníky editace položky "Zařazení do údržby" prostřednictvím samotné mapové aplikace. Změna údajů bude prováděna přímo pracovníky ÚMO4.

Mapová aplikace nabízí všechny funkce, na které jsou uživatelé zvyklí z jiných mapových projektů. Z projektu je možné vytvořit kvalitní PDF až do formátu A3 a pak tisknout nebo uložit a poslat e-mailem. Je jen na uživateli jaký zvolí rozsah území, které vrstvy zapne a vytvoří tak podklady pro tisk.
Na záložce "Kreslit" je možné vytvořit i vlastní poznámky/kresbu do mapy a tu společně s mapou tisknout do PDF/PNG.


Ukázka chodníků obarvených dle obvodu údržby. Červeně je znázorněn nezařazený chodník do údržby.


Ukázka informací vedených k plochám komunikací (chodníkům)


Ukázka rozdělení obvodů údržby s informacemi o udržovaných plochách chodníků a cyklostezek

Sumáře komunikací

Plochy a délky komunikací

Na stránce Sumáře z GIS databáze byl vytvořen přehled Ploch a délek komunikací podle kategorie rozdělených dle jednotlivých městských obvodů. Tento soupis je generován on-line, což znamená, že číslo je vždy aktuální podle stavu databáze, tedy okamžitě po každé změně. Plochy existují jen na některých MO. Mezi ostatními sumáři z databáze ho naleznete v kategorii Městské obvody.


Ukázka délek a ploch komunikací na Městském obvodu Plzeň 1 k 25.6.2012 

Plochy chodníků podle obvodů údržby

Na stránce Sumáře z GIS databáze přibyl soupis výměr chodníků podle obvodů údržby, který je také generován on-line. Mezi ostatními sumáři z databáze ho naleznete v kategorii Městské obvody.

V současné době proběhlo naplnění daty za městský obvod Plzeň 4:


Výměry chodníků podle obvodu údržby k 26.4.2012

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2012

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň