Mapový projekt Doprava

 Mapa projektu je umístěna na adrese: http://gis.plzen.eu/doprava

Mapový projekt Doprava je nový mapový portál poskytující souhrnné informace o dopravních komunikačních sítích a jejich zařízeních, městské hromadné dopravě, uzavírkách, organizaci dopravy a parkování na území města.

Pro koho je mapový projekt DOPRAVA určený?

Mapa je určená především pracovníkům magistrátu a dalších organizací města Plzně (např. POVED s.r.o., Parking Plzeň s.r.o., Městská policie Plzeň), ale díky své různorodosti dat jistě nalezne řadu uživatelů i z řad veřejnosti. Informace, které jsou součástí projektu, jsou užitečné pro každého občana Plzně (znázornění uzavírek, čerpacích stanic, parkovišť, parkovacích zón, aj.), ale také pro obyvatele okolních obcí (znázornění zón Integrované dopravy Plzeňska).

Co všechno mapový portál DOPRAVA nabízí

Všechny informace, které jsou v projektu k dispozici, jsou tříděny po mapových vrstvách do kategorií. V pravém menu "Vrstvy" nalezneme tyto nejdůležitější kategorie týkající se dopravy:

Kategorie Doprava

Kategorie Doprava obsahuje vrstvy zobrazující polohu čerpacích stanic pohonných hmot, parkovacích automatů, parkovacích zón, dále informace o uzavírkách na území města, jednosměrkách a parkovištích

Kategorie komunikační síť

Kategorie Komunikační síť obsahuje dvě podkategorie:

  • Cyklistika s vrstvami Cyklogenerel, Cyklotrasy KČT, Doporučené cyklotrasy a Uzamykatelné cyklostojany.
  • Komunikace obsahuje především plochy komunikací (nejsou na celém území města), uliční graf a vrstvu mosty a lávky.

Kategorie MHD

MHD zobrazuje všechny linky plzeňské městské hromadné dopravy včetně zastávek, umístění samoobslužných zón a nové zóny Integrované dopravy Plzeňska (IDP) platné od 1.4.2012.
Na rozdíl od projektu IPD jsou trasy linek MHD vedeny zjednodušenou formou (bez přestupních uzlů a popisu), ale jinak je funkčnost z projektu IPD zachována včetně vyhledávání spojení.

Kromě těchto kategorií s dopravními informacemi nabízí mapová aplikace podklady sloužící k orientaci (plány města, letecký snímek, vrstvy územního členění, názvy ulic, katastrální mapu, čísla popisná atd).


Mapový projekt Dopravy se zapnutými všemi vrstvami


Zobrazení zón IDP - Integrované dopravy Plzeňska s platností od 1. dubna 2012


Ukázka parkovacích zón "A","B" a "C" s umístěním parkovacích automatů


Kategorie Komunikační síť - Cyklistika s rozmístěním uzamykatelných stojanů na kola


Uliční graf a uzavírky komunikací nad parcelami v majetku města
 

Předdefinované mapy dopravy

 Seznam všech Předdefinovaných map naleznete na mapovém portálu města v pravém sloupci: Nejpoužívanější mapy

Předdefinované mapy nabízejí připravené mapy pro konkrétní použití. Využívají různé mapové projekty, ve kterých jsou zapnuté vrstvy (data) dle předem zvoleného účelu.

Seznam připravených map pro dopravu:

Funkce mapové aplikace

Mapová aplikace Marushka, která slouží k prezentování map, se neustále vyvíjí a nabízí nové funkce. Na některé funkce bychom rádi upozornili.

Získávání informací o prvcích

Každá ikonka na mapě pod sebou skrývá příslušná data a stačí pouhé klinutí myší k získání informací o reprezentovaném prvku. Například při kliknutí na libovolnou ikonu mostu a lávky v mapě získáme podrobné informace o vybrané lávce či mostu včetně fotodokumentace je-li k dispozici.

Pro získávání informací o liniových a plošných prvcích je v aplikaci použita funkce: "Výběr prvků z mapy". Tlačítkem  v levém dolním rohu aktivujete funkci, která po klepnutí na požadovaný prvek (plochu, linii) zobrazí informace o zvoleném objektu (linii uličního grafu, komunikační ploše atd.).

Odečítání GPS souřadnic a uložení aktuální mapy

V levém dolním rohu aplikace je modré tlačítko GPS , po jehož stisknutí se zobrazí tabulka  s pěti řádky. Po kliknutí do libovolného místa na mapě se vyplní první čtyři řádky tabulky zobrazující souřadnice zvoleného místa v souřadném systému WGS-84 a S-JTSK. Na posledním řádku je aktuální URL adresa na právě zobrazenou mapu (včetně zapnutých vrstev a zacílení v mapě). Tuto adresu je možné uložit do schránky (zkopírovat do clipboardu) a vložit jako odkaz na aktuální mapu do e-mailu, nebo jiného dokumentu.

Kreslení do mapy

Záložka Kreslit v pravé části aplikace umožňuje uživateli doplnit si aktuální mapu o svoji kresbu a popisky. V nabídce Poznámky je možné zvolit si barvu, průhlednost a druh kresby, v případě doplňování textů do mapy si uživatel může zvolit velikost textu. Následně je možné kresbu vytisknout jako ostatní mapové prvky.

Nápověda v aplikaci

Nápovědu k ovládání aplikace lze nalézt v horním menu pod ikonou modrého otazníku, nebo pod nabídkou "Návody" taktéž v horním menu aplikace. Návody obsahují zjednodušené postupy při práci s mapou. Například postup k vyhledávání parcel na mapě. 

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 13. 8. 2012

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň