Mapový projekt Krizový plán

Zabezpečený neveřejný projekt Krizový plán je umístěný na adrese: http://gis.plzen.eu/krizovyplan 

Mapový projekt Krizový plán je určený pracovníkům odboru krizového řízení MMP a obsahuje informace pro řešení krizových situací.

Koncové prvky varování

Nejvýznamnější vrstvou projektu Krizový plán je městský varovný informační systém VISO 2002, který je zapojen do celostátního jednotného systému varování a vyrozumění. Jedná se o vrstvu zobrazující umístění sirén, hlásičů a rozhlasů pro včasné varování obyvatel při mimořádné události. V současné době je provozováno v majetku města Plzně 75 bezdrátových hlásičů, 6 elektronických sirén eRotor a rozhlasy městských obvodů. Signál vyslaný z vysílacího pracoviště pokrývá zejména ty části města Plzně a území ORP, které jsou nejvíce ohroženy přirozenou nebo zvláštní povodní, objekty u kterých je možnost vzniku závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a shromaždiště většího počtu osob. Reálně byl tento varovací systém využit například k varování obyvatel při lednové povodni v roce 2011.

Vrstva koncových prvků varování pokrývá území ORP Plzeň. Po kliknutí na ikonu objektu varovného systému v mapě se zobrazí informace o názvu, umístění, počtu reproduktorů, pravděpodobném dosahu slyšitelnosti, způsobu ovládání a majiteli.

Teoretický dosah slyšitelnosti varovného systému je v mapě vyznačen žlutými kruhy, v jejichž středech jsou koncové prvky varování a poloměr kruhu odpovídá typu zařízení (100 až 800 m).


Obr.1: Ukázka dosahu slyšitelnosti systému varování v projektu Krizový plán

Mapová vrstva systému varování se aktualizuje na základě rozšiřování systému a sběru dat v terénu. Například v roce 2012 bylo v městském obvodu Plzeň 9 - Malesice vybudováno 7 nových bezdrátových hlásičů systému pokrývající signálem lokality nejvíce ohrožené povodní a do systému byla integrována stávající elektronická siréna eRotor. V letošním roce se připravuje rekonstrukce varovacího systému v městském obvodu Plzeň 6 - Litice a také úprava stávajícího systému v městském obvodu Plzeň 10 - Lhota. Varovný informační systém není pasportizován ani není napojen na prvky technické mapy města, jako jsou například prvky veřejného osvětlení.

Zobrazení koncových prvků varování pro veřejnost 

Vrstva znázorňující umístění sirén, hlásičů a rozhlasů je k dispozici také ve veřejně přístupném projektu Územní správa na adrese: http://gis.plzen.eu/uzemnisprava

 Zobrazení dat v mapě se provede zaškrtnutím vrstvy Koncové prvky varování v záložce Vrstvy v kategorii Užitečné vrstvy. Také v tomto projektu jsou k dispozici u každé ikony podrobné informace o prvku varování. V mapě jsou zobrazeny také teoretické dosahy slyšitelnosti.


Obr.2: Koncové prvky varování ve veřejném projektu Územní správa

Uvedenou vrstvu využijí pracovníci povodňových komisí, krizového řízení, starostové jednotlivých městských částí a ORP, operační střediska MP, PČR, HZS, obyvatelstvo atd.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 27. 2. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň