Mapový projekt optiky SITmP

Mapový projekt SITmP dostupný v intranetu na adrese http://gis.plzen.eu/sit slouží pracovníkům Správy informačních technologií města Plzně pro potřeby vyjadřování, plánování a správy optické sítě.

Data optiky SITmP v prohlížeči Marushka

Pro rychlejší a pohodlnější zobrazení sítí a dalších zařízení optiky SITmP byl vypracován vlastní mapový projekt SITmP. Projekt slouží pro účely SITmP k prohlížení a správě externích rozvodů optiky a vnitřních rozvodů LAN. Postupem času bude zpracována LAN ve všech školách a následně i budovách MMP. Informace o aktuálním stavu jsou k dispozici pod tlačítkem Work v horní nabídkové liště projektu.

Data jsou přehledně uspořádána v záložce Vrstvy v pravé části mapového prohlížeče. Nejdůležitější kategorií v tomto projektu je kategorie SIT - infrastruktura, která se dále dělí na podkategorie LANOptika ve kterých se nacházejí následující vrstvy:

Podkategorie LAN:

  • Patch kabely – veškerá propojení, jak UTP kabely, tak i optické.
  • Příslušenství – veškeré prvky, které nejsou aktivní a neprochází jimi signál (rack, komora, kolektor, vyvazovací panel, napájecí panel, ups, rozbočka chrániček, změna chrániček, vstup do objektu, ukončení chráničky).
  • Zařízení – veškerá aktivní nebo napájená zařízení sloužící k přenosu signálů (optický rozvaděč, konvertor, switch, zásuvka, spojka, rozbočka, patch panel, tel. ústředna, VIS BOX, kamerový systém).
  • Půdorysy + zapojení – rozbalovací sekce obsahující sestavy kabeláže, zařízení a příslušenství rozdělené po jednotlivých patrech budovy spolu s půdorysy těchto pater. Předzapnuté je přízemí. Tato vrstva je postupně doplňována.

Podkategorie Optika:

  • Chráničky – rozkreslené rozvody podle typu a počtu chrániček (kabelovod, kabel v chráničce, prázdná chránička, závěs, ostatní pronájem).
  • Přípojné a lomové body – vybrané objekty z kategorie Příslušenství, které tvoří uzly na vnější optice (komory, kolektory, racky, rozbočky chrániček, ukončení chráničky, vstup do objektu, změna chrániček).
  • Zaměření – osy rozvodů optiky dělené na trasy (zaměřené/nezaměřené), závěsy (zaměřené/nezaměřené) a návrhy. Tato vrstva je dostupná také v jiných (veřejných) projektech jako například Územní správa, Rozvody tepla, nebo v GS Web.
  • Dokumetnace – kóty - kóty vztahující se k zaměření průběhu sítí sloužící k vytýčování
  • Dokumentace – situace – doplňkové údaje o okolní povrchové situaci z dokumentací zaměření sítí sloužící k vytyčování průběhu sítí.

Kromě dat optiky SIT nabízí mapová aplikace podklady sloužící k orientaci, vrstvy územního členění, katastrální mapu, půdorysy budov MMP, trasy MHD a kategorii Technická mapa, ve které kromě povrchové situace jsou k dispozici také inženýrské sítě jiných správců.

Pro každou vrstvu je nadefinována symbologie, ve které se vrstva zobrazuje. V různém měřítku se může jedna vrstva zobrazovat v různé symbologii. Například do měřítka 1:50 jsou zařízení a příslušenství v racku zobrazována podrobnou kresbou, nad 1:50 pak už jen symbolem celého racku. K identifikaci prvků v mapě slouží záložka Legenda, která vysvětluje symbologii všech prvků zakreslených na mapě.

Informace o prvcích v mapě

O každém prvku v mapě je možné získat jednoduchým způsobem bližší informace. Na bodové prvky stačí najet myší a kurzor se změní na „packu“ a může vyskočit i bublina s popisem prvku. Pak stačí jen kliknout a objeví se tabulka s informacemi.
Pro liniové a plošné prvky se používá ikona výběru prvků z mapy – modrá ikona  v levém dolním rohu mapového prohlížeče. Po zapnutí funkce ikona zoranžoví a očekává výběr prvku v mapě. Po klepnutí na požadovaný prvek (plochu, linii, bod) zobrazí informace o zvoleném objektu (např. optické trase, libovolném území). Funkce se ukončí opět klikem na .

Dotazem, který stojí za pozornost, je dotaz na zařízení s označením "Zařízení - připojení", který zobrazí kam vedou propojovací kabely např. ze switche (viz následující obrázek).

Vyhledávání a lokalizace prvků na mapě

K vyhledávání běžných objektů (ulice, parcelní čísla, památky apod.) slouží univerzální vyhledávací okno umístěné v pravém horním rohu mapového prohlížeče. Zadávání hledaného výrazu usnadňuje „našeptávač“, který nabízí povolené hodnoty k vyhledání.
 
Pro specializované vyhledávání je k dispozici záložka „Hledat“, kde je seznam nabízených dotazů. Ten se může měnit na základě požadavků. Například zde nalezneme vyhledávání „cesty z – do“ který zobrazí propojení portů nebo „cesty zásuvka – napájecí zařízení“ nebo vyhledávání „ukončení zásuvky“, které se využívá k identifikaci zásuvky/portu složené z kódu zařízení a jména portu v nadefinovaném tvaru např. Z0001:1.07B. Zadávání textu usnadňuje našeptávač.

  

Data optiky SITmP v prostředí Geostore V6

 S postupným přechodem na silného klienta Geostore V6 je možné zobrazovat a editovat vrstvy optiky také v tomto GIS systému. Uspořádání vrstev v seznamu vrstev je totožné s předchozí verzí Geostore V5. Stejně tak byly zachovány veškeré funkce a nadstavby pro práci s daty.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 22. 5. 2012

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3372 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň