Marushka v Dálkovém přístupu do KN

Dne 15.11.2012 bude uvedeno do provozu nové grafické rozhraní aplikace Dálkového přístupu k údajům KN.

Novým mapovým prohlížečem dat KN se stala aplikace Marushka, která je uživatelům v Plzni dobře známá, protože se jedná o prohlížeč používaný od roku 2009 na Mapovém portále města Plzně.

Stručný popis ovládání

Zobrazení mapy v Dálkovém přístupu do KN je možné některým z postupů zadání parametrů a odkazem Zobrazení mapy.
Geografická data jsou umístěna v záložce Vrstvy v jednotlivých rozbalovacích kategoriích a jejich zobrazení je možné kombinovat zaškrtáváním jednotlivých vrstev. Zobrazení dat je závislé na měřítku. Vrstvy dat, které nejsou v daném měřítku zobrazitelné, jsou šedé.
Z mapy je možné získat další informace o geografických datech z SPI. Po „najetí“ myši na parcelní číslo (definiční bod u orientační mapy parcel) se změní tvar kurzoru a po kliknutí se zobrazí volba, zda uživatel chce zjednodušeně přistupovat k údajům o parcele nebo o budově, v případě, že se jedná o parcelu na které je evidovaná budova.

Mapová aplikace nabízí kromě dat celou řadu dalších funkcí. Nástroje pro práci s grafikou jsou umístěny ve spodní liště grafického okna. Kromě klasických tlačítek (funkcí) sloužících pro pohyb v mapě se zde nacházejí zajímavé funkce:

  • Funkce kopie katastrální mapy vytvoří kopii katastrální mapy (pouze DKM) vloženou jako obrázek do dokumentu ve formátu PDF opatřeného elektronickou značkou poskytovatele. Sestava je po vytvoření uložena v seznamu sestav uživatele jako jiné textové sestavy.
  • Funkce měření vzdáleností a ploch funguje pro všechny vrstvy, ale přesná je tehdy, jsou-li do mapy načteny podrobné body, na které je kurzor myši automaticky „přichytáván“.
  • Výběr podrobných bodů je funkce, která za předpokladu, že jsou do mapy načteny podrobné body odečítá jejich přesné souřadnice. Body je možné snímat buď jednotlivě klikáním myši na symbol bodů, nebo hromadně zadáním polygonu. Číslo bodu a jeho souřadnice se vypisují do zvláštního okna a jdou následně vyexportovat do souboru.

V pravé části grafického okna se kromě záložky Vrstvy nacházejí záložky Hledat a Tisk:

  • Záložka Hledat nabízí vyhledání okresu, katastrálního území, budovy, parcely aj. Vyhledávání usnadňují tzv. „našeptávače“ a po stisknutí tlačítka „Najít“ je hledaný objekt zobrazen v mapě a barevně zvýrazněn.
  • Záložka Tisk nabízí průvodce tiskem aktuálního pohledu v grafickém okně.

Pro funkce, ve kterých se vytváří seznam objektů („Výpis z katastru nemovitostí“, „Informace o parcelách KN“ a „Informace o budovách“) je možné vytvořit výběr zadáváním v grafickém prostředí. K tomuto účelu slouží tlačítko Vybrat na mapě přítomné ve formulářích, které vyvolá grafické okno. Vybrání objektů může být provedeno jednotlivě, nebo hromadně. Výběr se ukončí tlačítkem „OK“, které uživatele přesměruje zpět do formulářové části aplikace, ve kterém se vybrané objekty doplní.

Kompletní popis ovládání na ČÚZK

Podrobnější informace o dálkovém přístupu do KN naleznete aktuálně na stránkách ČÚZK (http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-DALKOVY_PRIST) v PDF dokumentu Návod pro ovládání funkcí DP – po 15.11.2012 (popis grafického prohlížeče začíná od stránky 18).

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 13. 11. 2012

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3372 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň