Nová data na mapovém portálu města Plzně

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a s novými informacemi týkající se GIS.

Katastrální mapa

Na celém území ORP Plzeň nyní existuje bezešvá vektorová katastrální mapa. Data jsou aktualizována s měsíční periodou na základě podkladů Katastrálního úřadu, KP Plzeň-město. K plochám parcel jsou připojeny aktuální tematizace (druh pozemku, parcely v majetku města, kraje, státu apod.)

Nová data DRM a DKM jsou k dispozici v mapovém projektu Územní správa, ve kterém je katastrální mapa také prezentována.

Aktualizace digitální referenční katastrální mapy - DRM

DRM - jedná se o zvektorizovanou kresbu katastrální mapy nad rastrovým podkladem na území, které ještě není pokryto DKM.

Aktualizace digitální katastrální mapy - DKM

Plochy parcel a budov z DKM a plochy parcel DRM budou aktualizovány každý měsíc.

V roce 2012 byla DKM postupně vyhlašována v těchto katastrech:

 • k.ú. Nezvěstice – intravilán,
 • k.ú. Lhota u Dobřan,
 • k.ú. Křimice – pozemková úprava,
 • k.ú. Nezbavětice.

V roce 2013 bude DKM postupně vyhlašována v těchto katastrech:

 • k.ú. Šťáhlavy,
 • k.ú. Chválenice,
 • k.ú. NebílovskýBorek,
 • k.ú. Štěnovický Borek.

Stav zpracování digitální katastrální mapy ČR

Podle usnesení vlády má být dokončena digitalizace katastrálních map na území ČR do roku 2017. Termín byl posunut z původního termínu (rok 2015) kvůli škrtům v rozpočtu. K 16.11.2012 je zdigitalizováno 67,5 % území ČR:

 • Digitální katastrální mapa (DKM) - 38% území
 • Digitalizovaná mapa v systému stabilního katastru - 8% území
 • Digitalizovaná mapa v systému JTSK - 21% území

Data katastrální mapy jsou k dispozici v prohlížečích Marushka (například projekt Územní správa) a v silných klientech GeoStore V6 a MicroStation.


Stav DRM a DKM na ORP Plzeň k 31.12.2012

Veřejné osvětlení ve Starém Plzenci

Do neveřejného projektu Správa - Starý Plzenec byly zpracovány sítě a objekty veřejného osvětlení (VO) ve Starém Plzenci. Vrstva Veřejné osvětlení je dostupná v kategorii Technická mapa. Zobrazení dat odpovídá symbologii pro VO v Digitální technické mapě města Plzně. Po klepnutí na objekt VO v mapě se zobrazí odkaz na PDF dokumentaci. Na základě jednání s poskytovatelem dat (město Starý Plzenec) je možné prezentaci dat dále upravit.


Rozsah zpracování veřejného osvětlení na území Starého Plzence


Zobrazení informace o objektu VO

Daňové koeficienty 2013 v projektu Územní správa

Mapa daňových koeficientů je umístěná na adrese http://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=10

Prostředí pro jednoduché vyhledávání adres a parcel pro zjištění daňových koeficientů je k dispozici na adrese: http://aplikace.plzen.eu/dankoef/

V projektu Územní správa (http://gis.plzen.eu/uzemnisprava) je v záložce "Vrstvy" v kategorii "Užitečné vrstvy" k dispozici vrstva Daňový koeficient. Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti s účinností od 1. 1. 2013 stanovuje Vyhláška statutárního města Plzně.

O přidělených koeficientech se mohou občané informovat prostřednictvím výše zmíněné GIS aplikace. Ta nabízí možnost vyhledávání adres (v pravém horním rohu) a další standardní GIS funkce pro práci s mapou a k získávání požadovaných informací. V záložce „Legenda“ je pak k dispozici vysvětlení k barevnému vyjádření daňových koeficientů v mapě.

Jednoduché vyhledávání daňových koeficientů

Lokalizaci v mapě za účelem zjištění příslušného daňového koeficientu usnadní prostředí pro vyhledávání adres (na základě ulice a čísla popisného) a parcel (na základě katastrálního území a parcelního čísla). Toto prostředí je k dispozici na adrese: http://aplikace.plzen.eu/dankoef/

Rozšíření kresby policejních okrsků na území ORP

Do mapového projektu Bezpečné město byly dokresleny hranice policejních okrsků na území ORP Plzeň. Jedná se o okrsek J (Kyšice), okrsek K (Dýšina), L (Chrást u Plzně) a oblastní oddělení Policie ČR ve Starém Plzenci.

Projekt Bezpečné město je určen pro veřejnost. Informuje o územní působnosti policejních služeben včetně kontaktů na policisty.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 10. 7. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň