Nová data v Digitální technické mapě města

Správa informačních technologií města Plzně (SITmP) je od roku 2013 partnerem projektu Digitální mapy veřejné správy, jehož součástí je Digitální technická mapa Plzeňského kraje.

Digitální technická mapa Plzeňského kraje (DTM PK) je dostupná:

 v neveřejném projektu Správa a
 ve veřejném projektu Územní správa.

Domapování vybraných oblastí města

Do roku 2013 pořizovala SITmP Digitální technickou mapu jako povrchovou situaci ostrůvkovitě z dat dodaných geodety.

Za účelem vylepšení stavu DTM v Plzni bylo po dohodě s Plzeňským krajem území města rozděleno na několik částí pro postupné plošné doměření celého města. Výsledkem společného úsilí by měla být bezešvá technická mapa na území celého města. Více informací o digitální technické mapě naleznete v samostatném článku.


Obr.1: Rozdělení města na části pro pořízení bezešvé technické mapy

Data pořízená z prostředků Plzeňského kraje

Na konci března 2015 došlo k nahrání dat pořízených Plzeňským krajem do datového skladu DTM PK. Jedná se o povrchovou situaci v lokalitách, která jsou na obrázku č. 1 označeny červeně:

  • Dolní Vlkýš,
  • Malesice,
  • Radčice,
  • Křimice
  • Skvrňany
  • Nová Hospoda a Borská pole
  • Vinice,
  • Košutka,
  • Bolevec
  • Lochotín

Celkem se jedná o plochu cca 25 km2

Bezešvé digitální technické mapy bylo dosaženo fotogrammetrickou metodou s využitím stávajících dat povrchové situace, která pocházejí z předešlých geodetických měření DTM.

Data pořízená z prostředků SITmP 

SITmP zadala v roce 2014 zakázky na doměření čtyř vybraných částí města. Na konci roku 2014 byla bezešvá digitální technická mapa pořízena v lokalitách 4G, 6G, 13F a 14F (viz. obrázek 2)


Obr.:2 Lokality 4G, 6G, 13F a 14F doměřené zakázkami SITmP

Čtyři zpracované lokality představují 5,15 km2. Lokality 4G a 6G (na obrázku žlutě) byly měřeny metodou laserového skenování, lokality 13F a 14F metodou fotogrammetrickou v kombinaci s doplňkovým doměřením klasickou geodetickou metodou. Naměřená data byla nahrána do datového skladu a zpracována do technické mapy.  

Zobrazení dat v neveřejném projektu Správa

Nová data digitální technické mapy jsou prezentována v projektu Správa ve vrstvě Povrchová situace DTMPK. Ta je umístěna v kategorii Technická mapa a sítě a podkategorii Technická mapa PK. Symbologie prvků je odlišná oproti symbologii používané pro původní technickou mapu města. Vlivem velkého nárůstu dat doporučujeme zapínat vrstvu až při dostatečném detailním zobrazení. To platí zvláště v nově zmapovaných lokalitách. Z důvodu rychlejšího načítání dat se DTM zobrazuje pouze do měřítka 1:5000.


Obr.3: Ukázka nově zpracované technické mapy města v projektu Správa

Zobrazení dat pro veřejnost

SITmP uvolnila DTM  PK pro veřejnost v projektu Územní správa. Vrstva Povrchová situace DTM PK je umístěna v kategorii Technická mapa. Z důvodu pomalejšího načítání velkého množství dat povrchové situace se data zobrazují až od měřítka 1:5000. Symbologie prvků DTM vychází z kreslícího klíče Plzeňského kraje. Data jsou aktuální k 22.10. 2015, kdy došlo k importu dat z datového skladu Plzeňského kraje do datového skladu SITmP.

Kromě této vrstvy je v projektu Územní správa uveřejněna také vrstva Povrchová situace DTM PK - WMS. Jedná se o on-line aktualizovaná data z portálu Plzeňského kraje. Více informací o prezentovaných DTM naleznete v článku Změny ve vedení digitální technické mapy.

DTM PK je od počátku projektu prezentována také v mapovém projektu na stránkách Plzeňského kraje.


Obr.4: Detailnější pohled na zpracovanou povrchovou situaci v projektu Územní správa

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 7. 12. 2015

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3372 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň