Novinky v mapovém projektu Dopravy

Rádi bychom Vás seznámili s novými informacemi týkající se mapového projektu Doprava.

Mapový projekt Doprava je umístěn na adrese: http://gis.plzen.eu/doprava

Hraniční zastávky vnitřní zóny IDP

V rámci změn v Integrované dopravě Plzeňska (IDP) přibyly do vrstvy Zóny IDP hraniční zastávky mezi "vnitřní" zónou 001 a ostatními "vnějšími" zónami. Jedná se o zastávky, ve kterých platí obě sousední zóny a k jejichž dosažení tak stačí mít aktivovanou jen jednu z nich. V mapě jsou tyto zastávky zobrazeny třemi způsoby (viz obrázek):

  • červená kolečka značí hraniční zastávky MHD,
  • šedá kolečka představují hraniční zastávky veřejné linkové dopravy,
  • černá kolečka jsou hraniční zastávky železniční dopravy.

V projektu Doprava jsou tyto zastávky k dispozici ve vrstvě Zóny IDP, která je v podkategorii MHD. Výše uvedené značky naleznete také ve stejnojmenné vrstvě v české verzi projektu IPD v podkategorii Městská veřejná doprava.

Parcely v majetku města

Novou vrstvou v projektu Doprava je tematizace ploch podle vlastnictví města. Modrou barvou jsou vybarveny parcely ve 100% vlastnictví města a světle modrou barvou jsou označeny parcely, na kterých je město vedeno jako spoluvlastník. Tato vrstva je vhodná při posuzování určitých událostí v konkrétní lokalitě. Pomocí mapy lze poté snadno a přehledně získat informaci o majetkovém vlastnictví.

Zobrazení chodníků podle obvodu údržby

Do mapového projektu Doprava (aplikace Marushka) přibylo obarvení ploch komunikací podle typu a informace o obvodu údržby. Typem komunikace se rozumí:

  • vozovka (šedivá barva),
  • chodník (zeleně), 
  • cyklostezka (fialově).

 V mapové aplikaci Marushka je k dispozici pouze tematizace podle typu komunikace a pomocí funkce "Výběr prvků z mapy" je možné získat o každé ploše podrobné informace (viz obrázek). Vrstvu Plochy komunikací naleznou zájemci v záložce Vrstvy a podkategorii Komunikační síť - Komunikace.

Výměry chodníků podle obvodů údržby

Na stránce Sumáře z GIS databáze přibyl soupis výměr chodníků podle obvodů údržby, který je generován on-line (to znamená, že číslo je vždy aktuální podle stavu databáze, tedy okamžitě po každé změně). Mezi ostatními sumáři z databáze ho naleznete v kategorii Městské obvody.

V současné době proběhlo naplnění daty za městský obvod Plzeň 4:


Výměry chodníků podle obvodu údržby k 26.4.2012

Počet mostů a lávek

Dalším sumářem, který přibyl na stránku Sumáře z GIS databáze je počet mostů a lávek podle kategorie komunikace a najdete v něm mosty, lávky a propustky, přičemž mosty a lávky jsou rozděleny podle druhu komunikace. Tento sumář naleznete v kategorii Pasporty SVS a jedná se o souhrn všech mostů a lávek na území města Plzně.


Počet mostů a lávek podle kategorie komunikace k 26.4.2012

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 10. 7. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň