Vyhledávání objektů na mapě

Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními informacemi týkající se neveřejného mapového projektu Správa, který je určený pro pracovníky MMP a organizací města.

Mapa projektu je umístěna na adrese: http://gis.plzen.eu/sprava

Nová verze prohlížeče Marushka

Mapový projekt Správa byl převeden do nové verze Marushka 3.0.15. Nová verze zlepšuje tisk mapových podkladů a umožňuje ukládání uživatelské kresby a poznámek i do formátu PNG.

Vyhledávání objektů na mapě

Záložka Hledat v projektu Správa obsahuje celou řadu specializovaných vyhledávací dotazů sloužících k lokalizaci objektů v mapě pro všechny uživatele mapového projektu:

 • Najdi objekt / název / adresu / parcelu
 • Najdi parcelu - podle čísla
 • Najdi parcelu - podle LV
 • Najdi parcelu - podle vlastníka
 • Najdi parcelu - včetně sousedních
 • Najdi pasportizovaný objekt dle kódu (např. přístřešek MHD, trakční sloup, požární hydrant aj.)
 • Najdi komunikaci podle CIS_SVS
 • Najdi mapový list (1:500 - 1:50 000)
 • Najdi trakční kabel
 • Najdi linku MHD

Možnosti vyhledávání popisuje vytvořený návod umístěný na stránkách SITmP. Návod „Vyhledávání a lokalizační dotazy v zabezpečeném projektu SPRÁVA“ popisuje všechny konkrétní dotazy včetně příkladů zadání parametrů (ukázky hodnot pro vyhledávání objektů)
Nabídka dotazů se bude nadále doplňovat o další dotazy podle potřeb uživatelů.

Mezi popisované vyhledávací dotazy patří například lokalizace lampy VO podle identifikačního čísla světelného místa:

Vyhledávání lamp podle štítku na veřejném osvětlení umožňuje nově také veřejný projekt Územní správa.

Aktualizace inženýrských sítí

Externí správci sítí Telefonica O2 a Vodárna Plzeň předali SITmP ke zveřejnění svá data s aktuálností k červenci 2013. Data RWE byla aktualizována k červnu 2013 a data ČEZ k 5.9. 2013. Jedná se o data, která jsou aktualizována jednou ročně.

Data jsou níže uvedena tak, jak je naleznete ve struktuře pod nabídkou "Vrstvy" v prohlížeči Marushka:

Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě neveřejné > Kanalizační síť

Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě neveřejné > Vodovodní síť

Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě neveřejné > Rozvody elektřiny

Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě neveřejné > Trasy plynu

Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě neveřejné > Telefonní kabely

Aktualizace ÚSES

Na základě podkladů z Odboru životního prostředí MMP vznikla vrstva Územního systému ekologické stability (ÚSES) - ORP revize 2013. Data jsou k dispozici v kategorii Životní prostředí a zeleň > Ochrana přírody > ÚSES - ORP revize 2013.
Jedná se prozatím o neoficiální data, a proto jsou do doby než bude revize ÚSES odsouhlasena, k dispozici pouze v zabezpečeném projektu Správa. Po odsouhlasení budou data přesunuta také do veřejného projektu Životního prostředí.

Lokality ÚSES jsou obarveny na základě významu:

 • nejsilnější čarou jsou zobrazeny ÚSESy nadregionální, nejtenčí  linií ÚSESy lokální,
 • plnou linií jsou vyznačena centra,  přerušovanou koridory.

Do měřítka 1:10 000 jsou u jednotlivých oblastí zobrazeny také popisy:

V projektech Správa a Životní prostředí jsou k dispozici aktuální stávající verze ÚSES. 

Školení aplikace Marushka

Dne 11.10.2013 se od 8:30 v učebně 103 v Dominikánské ulici uskuteční školení základních funkcí aplikace Marushka. Přihlášení je možné prostřednictvím stránek SITmP.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 22. 1. 2014

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň