Novinky v mapovém projektu Plzeňské teplárenské a.s. a PE a.s.

Rádi bychom Vás seznámili s novými informacemi týkající se GIS společností Plzeňské teplárenské a.s. a Plzeňské energetiky a.s. Níže popsaná data jsou k dispozici v neveřejných zabezpečených projektech:

Mapový projekt Plzeňské teplárenské a.s.

Mapový projekt Plzeňské energetiky a.s.

Nová data Plzeňské energetiky a.s.

Dokreslení chybějících odběrných míst v projektu PE

V průběhu doplňování atributů k výměníkovým stanicím byly odhaleny chybějící horkovodní přípojky a odběrná místa v projektu PE. Povedlo se dohledat chybějící výkresy a 11 přípojek včetně odběrů bylo dokresleno.


Obr.1: Doplnění chybějících odběrných míst do projektu Plzeňské energetiky
 

Doplnění zavíracích šachet k odběrným místům

Ke všem odběrným místům Plzeňské energetiky a.s. byl doplněn atribut zavírací šachta. Tato informace je důležitá pro správnou funkci hromadných výběrů "Objem vypouštěné vody" a "Odběrná místa". Informace o zavírací šachtě odběrného místa se zobrazuje s ostatními vedenými atributy při získávání informace na prvek (ikona i v levém dolním rohu a kliknutí na odběrné místo v mapě).
 

Nová data Plzeňské teplárenské a.s.

I. etapa propojení PT a.s. se ZEVO Chotíkov

V projektu Rozvody tepla (Plzeňské teplárenské a.s.) je zakreslena I. etapa akce propojení CZT PT a.s. se ZEVO Chotíkov. Potrubí bylo položeno do země v období 04-07 /2014 a vede z výměníkové stanice VS22L až na hranici katastru Plzeň. Celková délka zakresleného potrubí je 1341 m. Další etapy jsou právě realizovány.


Obr.2: Nová trasa horkovodu (akce propojení CZT PT a.s. se ZEVO Chotíkov)
 

Mapa majetku PT a.s. pro Energetický regulační úřad

Pro potřeby Energetického regulačního úřadu byla na našem pracovišti vyhotovena mapa primárních a sekundárních rozvodů, ve které jsou rozlišeny stávající rozvody-předávací stanice a rozvody-předávací stanice vložené do majetku PT a.s. od roku 2012 do roku 2015 (v mapě odlišeny modrou barvou), dle požadavku ERÚ (viz obr. č.3).


Obr.3: Mapa primárních a sekundárních rozvodů se zvýrazněnými rozvody
 

Nová vrstva Povrchová situace PK

Správa informačních technologií města Plzně je od roku 2013 partnerem projektu Digitální mapy veřejné správy, jehož součástí je Digitální technická mapa Plzeňského kraje. Data povrchové situace Plzeňského kraje jsou nyní k dispozici také v projektech Plzeňské teplárenské a Plzeňské energetiky. Najdete je v kategorii 90. Technická mapa pod názvem Povrchová situace PK. Výhodou této vrstvy oproti původní (vrstva s názvem "Povrchová situace do roku 2013") je ucelenější zpracování a větší množství zakreslených dat, protože došlo k plošnému pořízení dat na více než polovině území města. Původní vrstva "Povrchová situace do roku 2013" je zobrazena pouze v projektu Plzeňské teplárenské.


Obr. 4: Souvislá povrchová situace DMVS Plzeňského kraje v projektu Plzeňské teplárenské
 

Nová verze MOP a GS Pasport

V první polovině roku byly nainstalovány nové verze pasportizačního programu GSPasport (2.2.32) a výpočetního programu MOP.

Program MOP prošel postupným přechodem na aktuální verzi 20.1.4 následujícími změnami:

  • Moped nyní detekuje, zda byla od posledního uložení provedena změna modelu (ať již vlastních dat, či nastavení vzhledu oken) a indikuje změnu znakem „*“ v titulní liště hlavního okna. S tím souvisí změna položky menu „Zavřít bez uložení“ na „Zavřít“, která (stejně jako jiné způsoby ukončení aplikace) vyvolá v případě detekce změn dialog se třemi možnostmi: „Uložit“, „Zahodit změny“ a „Zrušit“.
  • Možnost změnit v nastavení MOPED barvy vykreslování objektů (úseků, čerpadel/armatur, uzlů...);
  • Oprava chyb při ukládání modelu v MOPED a další dílčí opravy a vylepšení.

Školení aplikace Marushka

Pracovníci Plzeňské energetiky a.s. se zúčastnili školení webové prohlížečky GIS dat Marushka v prostorech školícího střediska DDD na SITMP.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 29. 5. 2015

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň