Novinky v mapovém projektu Plzeňské teplárenské a.s. a PE a.s.

Rádi bychom Vás seznámili s novými informacemi týkající se GIS společností: Plzeňské teplárenské a.s. a Plzeňské energetiky a.s.

Změny v projektu Plzeňské teplárenské a.s.

Vyhledávání dle inventárního čísla

V kategorii „01. Trasy potrubí PT a.s.“ byla přidána a vyplněna položka "Inventární číslo" u prvků „Úsek trasy primárního rozvodu“, „Úsek trasy sekundárního rozvodu“ a  „Jiný přímý odběr“ (Odběrné místo). U těchto prvků lze nyní zjistit i majetkové informace.


 

Nabídka vyhledání „Inventárního čísla“ je umístěna na záložce „Hledat“. Po zadání prvního platného čísla nabídne našeptávač výběr čísel blízkých hledanému. Tím je hledání usnadněno.
 

Vyhledávání dle čísla odběrného místa

Obdobně, jako vyhledávání dle inventárního čísla bylo doplněno vyhledávání dle čísla odběrného místa. Opět je zde funkční našeptávač, který nabízí hledaná čísla. Zadáním prvních dvou počátečních čísel (11, 12, 13, 17, 19) se výběr vymezí na danou lokalitu. Dále je možno číslo zadat výběrem, nebo přímým zapsáním.

Předdefinované, nepřehledné a někdy nefunkční vyhledávání u jednotlivých kategorií byla zrušena (pozůstatek dat po migraci z LIDSu). Zůstala jen funkční výše uvedená vyhledávání, která se budou v budoucnu doplňovat dle potřeb uživatelů.
 
U tematizace potrubí dle průměru DN byla upravena barevná paleta v legendě.

Tematizace tras podle vlastníka

Mezi dvě stávající tematizace potrubí (potrubí dle zdroje připojení a potrubí podle DN) přibyla tematizace trasy podle vlastníka. Všechny tematizace se nacházejí v záložce Vrstvy, v sekci 80. Tematizace a legenda je k dispozici ve stejnojmenné záložce. Vždy je možné mít v jednu chvíli zapnutou jen jednu tematizaci.


 

Sumáře z dat Plzeňské teplárenské a.s.

Na stránce mapového portálu vznikla stránka zobrazující souhrnné údaje o rozvodech tepla. Jedná se o popisné informace vycházející z grafické prezentace uložené v GIS databázi. Data jsou on-line a tudíž vždy aktuální.

Zatím jsou k dispozici sumarizované údaje:

  • Délky sekundárů
  • Přírůstky podle DN
  • Přírůstky podle DN a území

Tato služba může být nadále rozšiřována podle dalších požadavků.

Nová verze programu pro teplárenské výpočty

Byla nainstalována nová verze výpočtového programu MOP 18.1.0. Kromě řady jiných vylepšení je zde např. zdokonaleno vyhledávání nesouvislé, přerušené sítě. Více na stránkách společnosti Ortep s.r.o.
 


 

Změny v projektu Plzeňské energetiky a.s.

Nové vyhledávání měřících míst

V kategorii „01. Trasy potrubí PE a.s.“ byla u prvku „Jiný přímý odběr“ (Odběrné místo) vyplněna položka „Číslo OM“ a do mapy přidán symbol „Měřící místo“ včetně jeho čísla.
V souvislosti s označením odběrných míst bylo vytvořeno nové vyhledávání. Stejně, jako v projektu PT lze hledání vyvolat ze záložky „Hledat“. Po zadání prvních symbolů (MO) se nabídne číselná řada, ze které lze hledané číslo vybrat, nebo lze celé označení přímo zapsat do vyhledávacího pole.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 1. 9. 2011

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň