Novinky v mapovém projektu Plzeňské teplárenské a.s. a PE a.s.

Rádi bychom Vás seznámili s novými informacemi týkající se GIS společností: Plzeňské teplárenské a.s. a Plzeňské energetiky a.s.

Změny v projektu Plzeňské teplárenské a.s.

Aktualizované verze programů

Software na pořizování popisných dat do GISu PT a PE, GSPasport, byl aktualizován z verze 1.2.3. na verzi 1.2.14. Tím byly získány další rozšířené funkce spojené s vyhledáváním, dvoumonitorovým provozem apod. Poslední verze podporuje provoz nad operačním systémem Windows 7.

Odpovídajícím způsobem byl aktualizován i grafický editor GISu GeoStoreV6 tak, aby komunikoval s poslední verzí GSPasportu.

Program pro výpočet parametrů horkovodní sítě MOP byl povýšen na verzi 18.1.0, která má kromě zdokonalených funkcí ochrany též lepší vyhledávání chyb souvislosti sítě.

Tematizace sítě PT a.s. podle zaměření potrubí

V projektu Rozvody tepla Plzeňské teplárenské a.s. byla do vrstvy 80. Tematizace přidána nová možnost tematizace: „Zaměřené potrubí“. Její volbou lze zobrazit primární síť barevně odlišenou na „geodeticky zaměřeno“ (červeně) a „nezaměřeno“ (černě). Tematizace slouží k posouzení přesnosti zakreslení jednotlivých úseků potrubí.


 

Plošný výkon

V databázových tabulkách odběrného místa primáru (vrstva 01. Trasy potrubí PT a.s. > Jiný přímý odběr) a budovy (vrstva 13. Marketing > Budovy - plošný výkon nebo Budovy - způsob vytápění) byla přidána položka „Plošný výkon“. V této položce se zobrazuje hodnota plošného výkonu ve W/m2, která se vypočítává z dodaného tepelného výkonu a půdorysných ploch vytápěných budov.


 

Tematizace budov podle plošného výkonu

V kategorii vrstev 13. Marketing byla doplněna tematizace budov vytápěných PT a.s. podle plošného výkonu. Při výběru vrstvy Budovy - plošný výkon dojde k obarvení budov jednou ze šesti barev definovaných v legendě, které reprezentují rozsah plošného výkonu ve W/m2. Původní tematizace budov podle způsobu vytápění je k dispozici pod vrstvou Budovy - způsob vytápění, taktéž v kategorii vrstev 13. Marketing.

 

Změny v projektech PT a.s. a PE a.s.

Úprava velikosti parcelních a adresních čísel

Pro lepší čitelnost a zobrazení informace na prvek výběrem myší byla zvětšena parcelní čísla a čísla domovní a orientační. Uvedená čísla jsou předzapnutá a zobrazují se automaticky v měřítku od 0 do 1: 1500. Tato změna byla provedena v projektu Plzeňské teplárenské a.s. i v projektu Plzeňské energetiky a.s.

Komunikační síť

V přehledové vrstvě (předzapnutá vrstva 92.Orientace > Přehled) bylo aktualizováno schéma komunikací podle aktuálního uličního grafu.

 

Změny v projektu Plzeňské energetiky a.s.

Inženýrské sítě

V kategorii: "90. Technická mapa" přibyly sítě:

  • vrstva Kanalizační síť PE
  • vrstva Rozvody elektřiny PE
  • vrstva Vodovodní síť PE

Stlačený vzduch

V kategorii "05. Stlačený vzduch" byl doplněn technologický rozvod vzduchu v nadzemním a podzemním vedení. Doplněna legenda a infodotaz na prvek.
Data jsou v databázi GIS v tab. IS_TECH, která bude sloužit pro různé technologické rozvody vedené jednoduchou formou, dokud nedojde k evidenci těchto dat podrobně např. v  GSPasportu.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 6. 12. 2011

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3372 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň