Novinky v mapovém projektu Plzeňské teplárenské a.s. a PE a.s.

Rádi bychom Vás seznámili s novými informacemi týkající se GIS společností Plzeňské teplárenské a.s. a Plzeňské energetiky a.s. Níže popsané změny jsou k dispozici v zabezepečených projektech.

Změny v projektu Plzeňské teplárenské a.s.

Tematizace kolektorů

V souvislosti s přechodem správy kolektorů na Odbor správy infrastruktury (OSI MMP) byla přidána do vrstvy „80. Tematizace“ prohlížeče Marushka možnost zobrazení kolektorů dle vlastníka (modrá-kolektory OSI MMP, zelená-ostatní kolektory a kanály).


Obr. 1: Zobrazení kolektorů dle vlastníka

Sumáře - objem potrubí v kolektorech

Jako pomůcka pro stanovení nájmu prostor v kolektorech je možno v sumářích (Sumáře z DB) zjistit, jaký objem v kolektorech OSI MMP zaujímá potrubí primáru a sekundáru PT, a.s. Hodnoty do sumáře jsou načítány on-line, takže je v každém okamžiku k dispozici aktuální stav, zakreslený v GISu.
Bohužel údaje o sekundáru nejsou v GISu kompletní a zejména u potrubí TV chybí v některých případech informace o DN potrubí (při pořizování dat nebyla k dispozici). Tím je i údaj o objemu sekundáru neúplný.


Obr.2: Ukázka sumáře z databáze

Přečíslování odběrných míst (zdrojů)

V návaznosti na nové číslování odběrních míst Plzeňské teplárenské byla provedena také úprava databázových informací u prvků „Jiný přímý odběr“ a „Výměníková stanice“. V informačních tabulkách (vyvolaných pomocí ikony „i“ – informace) jsou uvedeny hodnoty starého i nového číslování PT a číslo Plzeňských služeb. Dále byla uvedena informace o typu zdroje. V mapě je zobrazováno nové číslo PT.

 
Obr.3: Zobrazení přečíslování odběrných míst v infodotazu

Přidání položky "Území"

Do tabulek všech prvků kategorie „01. Trasy potrubí“, „02. Horkovod primár“ a „03. Teplovod sekundár“ byla přidána položka „Území“, jako jednoznačný prostorový identifikátor. To umožní jednoznačnou selekci prvků sítě v jednotlivých lokalitách (Sever, Východ, Střed…) a rozlišení reálné a výpočtové sítě. Tato položka má význam i pro další účely (výpočtový program MOP, odlišení sítě PT – PE, tematizované výběry, sumáře).


Změny v projektu Plzeňské energetiky a.s.

Rozšíření projektu o kategorii "03. Teplovod sekundár PE"

Vzhledem k tomu, že v nově zakreslovaných sítích na Borských polích se vyskytují i sekundární rozvody, bylo potřeba rozšířit projekt Plzeňská energetika o kategorii sekundáru obdobně, jako v projektu Plzeňské teplárenské.


Obr.4: Nová kategorie sekundárního rozvodu v mapovém projektu PE a.s.

V praktickém provedení se jedná o zdvojení této kategorie obdobně, jako u primáru, a lze zvolit zobrazení sekundáru PE, nebo PT. Potrubí sekundáru včetně dalších komponent (armatury, redukce, sváry) se zobrazuje v případě ústředního topení (ÚT) fialově, pro teplou vodu (TV) je určena barva oranžová (prozatím v projektu PE nepoužito).
V kategorii „01. Trasy potrubí PE a.s.“ se zobrazují sekundáry zeleně.


Obr.5: Sekundární rozvod v PE a.s.

Přidání položky "Území"

Do tabulek všech prvků kategorie „01. Trasy potrubí“, „02. Horkovod primár“ a „03. Teplovod sekundár“ byla přidána položka „Území“, jako jednoznačný prostorový identifikátor. To umožní jednoznačnou selekci prvků sítě v jednotlivých lokalitách a odlišení sítě PT – PE, tematizované výběry, výčet dat do sumářů apod.

Rozdělení sítě dle úseků vypouštění

U prvků potrubí primáru (potrubí, oblouk, U kompenzátor) byla přidána položka „Vypouštěcí šachta“ a celá síť byla rozdělena do vypouštěcích úseků. Pomocí výběrové utility (která se připravuje) bude možno spočítat objem vody vypouštěného úseku, nebo oblasti. Též bude možno vypsat odběrná místa dotčená odstávkou.


Obr.6: Výběr oblasti pro spočítání objemu vypouštěné vody

Zakreslení vodovodu a el. kabelů Radčice

Do kategorie „90. Technická mapa“ bylo zakresleno vodovodní a kabelové vedení z vodárny Radčice do závodu Škoda. Pomocí informace o prvku („i“) lze zjistit typ objektu, přesnost a rok zakreslení.


Obr.7: Vodovod a informace

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3372 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň