Novinky v mapovém projektu Plzeňské teplárenské a.s. a PE a.s.

Rádi bychom Vás seznámili s novými informacemi týkající se GIS společností Plzeňské teplárenské a.s. a Plzeňské energetiky a.s. Níže popsané změny jsou k dispozici v zabezpečených projektech:

Mapový projekt Plzeňské teplárenské a.s.

Mapový projekt Plzeňské energetiky a.s.

Zpřesnění zákresu kolektorů

V oblasti Vinice došlo ke zpřesnění zákresu kolektoru ve správě OSI MMP geodetickým zaměřením povrchových znaků (kolektorové budky, poklopy, komínky) V návaznosti na to byla upravena i poloha sítí Plzeňské teplárenské v těchto kolektorech (Trasy primáru, sekundáru, Potrubí primáru, Potrubí sekundáru, Datová síť).


Obr.1: Zákres kolektorů a sítí uvnitř kolektoru

Součástí geodetického zaměření bylo i pořízení fotodokumentace nadzemních částí kolektoru (kolektorové budky, poklopy, komínky). Fotografie jsou napojeny na Nadzemní stavební objekty v kategorii 07. Stavební objekty PT a.s. Jejich prohlížení je možné pomocí funkce informace na prvek (tlačítkov levém dolním rohu mapového okna) a vybráním „Dokumenty – Nadzemní stavební objekt“ (volba je dostupná jen u prvků, které mají připojené fotografie).


Obr.2: Vyvolání obrázku stavebního objektu z mapy

Postupně se bude v geodetickém zaměřování a zpřesňování zákresu pokračovat na všech kolektorech severního předměstí.

Změna uspořádání kategorie 11. Sítě v kolektoru

V mapovém projektu Plzeňské teplárenské a.s. byly upraveny vrstvy v kategorii 11. Sítě v kolektoru. Data budou aktualizována na základě předávání dat od jednotlivých správců sítí. 


Obr.3: Uspořádání vrstev v kategorii 11. Sítě v kolektoru  

Nová verze prohlížeče Marushka

Mapové projekty Plzeňské teplárenské a.s. a Plzeňské energetiky a.s. byly převedeny do nových verzí prohlížeče Marushka (verze 3.0.13), která umožňuje např.:

 • uživatelsky příjemnější tisk map,
 • ukládání mapových výstupů ve formátu PDF a PNG.

Podrobnosti lze najít v článku Novinky v mapovém projektu Správa, v oddílu „Úpravy pro příjemnější ovládání aplikace“.

GSPasport a GeoStore V6

Na pracovištích pořizování dat pro PT a PE vyla nasazena nová verze programu GSPasport verze 2.2.21.1, která zahrnuje řadu vylepšení, jako např.:

 • úprava režimu hromadných změn;
 • úpravy v editaci číselníků;
 • při administraci formulářů je možno zakázat a rušit pole v databázi.

Současně byla nainstalována i nová verze grafického editoru Geostore V6 verze 6.5.34. Zde došlo k vylepšení zejména v oblasti:

 • pořizování tiskových výstupů;
 • hledání a umisťování textu;
 • měření vzdáleností;
 • exportu a importu do formátu shp;
 • spolupráce s Microstation.

Výpočtový program MOP

V průběhu května byla nasazena nová verze výpočtového programu parametrů teplárenské sítě MOP ve verzi 19.2.0. Hlavní vylepšení nového programu jsou:

 • Filtry výstupů přinášející možnost definování počtu výstupů;
 • V dynamickém režimu výpočtu došlo ke zpřesnění výpočtu pomocí definice kroků a podkroků;
 • V MOPEDU bylo vylepšeno zobrazování;
 • Byla snížena náročnost na operační paměť;
 • Byl zrychlen start MOPED.

Používáním nové verze programu budou prováděny kvalitnější výpočty.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 12. 7. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň