Novinky v mapovém projektu Plzeňské teplárenské a.s. a PE a.s.

Rádi bychom Vás seznámili s novými informacemi týkající se GIS společností Plzeňské teplárenské a.s. a Plzeňské energetiky a.s. Níže popsaná data jsou k dispozici v neveřejných zabezpečených projektech:

Mapový projekt Plzeňské teplárenské a.s.

Mapový projekt Plzeňské energetiky a.s.

Datové kabely v projektu Plzeňské energetiky

Na základě dodaných zaměření byla do projektu Plzeňské energetiky přidána kategorie 09. Datová síť PE a.s. a naplněna dodanými daty. Celkový počet nakreslených datových kabelů je 3792,12 m (jedná se o cca 20 lokalit v 65 zaměřeních). V kategorii 09. Datová síť PE a.s. je kromě vrstvy kabelů také vrstva RozvaděčůSvorkovnic, tak aby informace z geodetických zaměření byly v projektu kompletní. Na data v mapě funguje také funkce informace na prvek (ikonav levém dolním rohu mapového okna) pro zobrazení informace o druhu kabelů.


Obr.1: Ukázka zobrazení datových a elektrických kabelů včetně informace na prvek v projektu PE a.s.

Do projektu Plzeňské energetiky jsou zároveň pořizovány zaměřené elektrické kabely. Ty jsou k nahlédnutí v kategorii Technická mapa ve vrstvě Rozvody elektřiny PE. Také v případě této vrstvy je k dispozici funkce informace na prvek. 
 

Hromadný výpočet objemu vypouštěné vody a výpis odběrných míst

V projektu Plzeňské energetiky již funguje výpočet objemu vody vypouštěného úseku, nebo oblasti a výpis odběrných míst dotčených odstávkou. Zprovoznění této funkce předcházelo přidání položky „Vypouštěcí šachta“ a rozdělení celé sítě do vypouštěcích úseků.

Funkce se vybírá v levém dolním rohu mapové aplikace. Po výběru jedné z funkcí (Objem vypouštěné vody, nebo Odběrná místa) se zobrazí dialog pro zadání úseku, či území. Pro vybírání jednotlivých úseků slouží metoda "výběr prvků z mapy bodem", při potřebě nadefinovat rozsáhlejší území je vhodnější použít "výběr prvků z mapy ohradou" . Po stisknutí tlačítka OK dojde k výpisu požadované informace.


Obr. 2: Výběr území pro výpočet objemu vypouštěné vody (obdobný dialog pro odběrná místa)


Obr.3: Výsledek dotazu "Objem vypouštěné vody" 


Obr.4: Výsledek dotazu dotčených odběrných míst (shodné území s předešlým příkladem)

Nová verze MOP

V průběhu listopadu 2013 byla pro PT a.s.nasazena nová verze výpočtového programu parametrů teplárenské sítě MOP ve verzi 19.3.2. Nová verze oproti původním obsahuje více než 70 oprav, optimalizací a drobných vylepšení. Například:

  • oprava a výrazné zpřesnění dynamického výpočtu;
  • MOPED nyní umí zobrazovat libovolné online podkladové mapy standardu WMS ;
  • zrychlení otevírání MOPED a práce v něm;
  • možnost nastavení velikosti zobrazení jednotlivých typů elementů v MOPED individuálně
    (v dialogu Nastavení/Konfigurace);
  • při vypisování dlouhého seznamu chybných položek (např. vadná geometrie) se seznam
    již nezkracuje na prvních několik položek.
vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 3. 2. 2014

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň