Novinky v mapovém projektu Plzeňské teplárenské a.s. a PE a.s.

Rádi bychom Vás seznámili s novými informacemi týkající se GIS společností Plzeňské teplárenské a.s. a Plzeňské energetiky a.s. Níže popsaná data jsou k dispozici v neveřejných zabezpečených projektech:

Mapový projekt Plzeňské teplárenské a.s.

Mapový projekt Plzeňské energetiky a.s.

Tematizace tras podle způsobu uložení

Na základě pořizovaných atributů u prostorových dat byla v projektech Plzeňské energetiky a následně v projektu Plzeňské teplárenské vytvořena tematizace tras podle způsobu uložení. Barevně jsou v mapě rozlišeny trasy, které jsou uloženy:

 • bezkanálově,
 • v kanále,
 • v kolektoru
 • a trasy vedené nadzemně

Vrstvu s rozbarvenými trasami je možné zapnout v kategorii 80.Tematizace > Trasy podle způsobu uložení.


Obr.1: Tematizace tras podle způsobu uložení
 

Tematizace potrubí podle DN

Další z nabízených tematizací je obarvení potrubí, podle průměru potrubí (DN). V projektu Plzeňské energetiky navíc přibyla možnost zapínat si jednotlivá potrubí podle DN jako samostatné vrstvy (vrstva Potrubí dle – DN - vrstvy) a dále vznikla tematizace potrubí pouze ve správě Plzeňské energetiky (vrstva Potrubí podle DN – pouze PE).


Obr.2: Potrubí zvýrazněné v mapě podle průměru (DN)
 

Hromadný výpočet délek potrubí podle DN

V projektu Plzeňské energetiky byla vytvořena funkce, která ve vybraném území provede výpočet délek potrubí podle přítomných druhů DN. Funkce je umístěna tradičně pod modrou ikonou  v levém dolním rohu mezi ostatními hromadnými výběry (Objem vypouštěné vody a Odběrná místa).

Výběr území funguje stejně jako u předešlých výběrů (tj. buď se vybírají jednotlivá potrubí, nebo se kreslí polygon). Pro vybírání jednotlivých úseků slouží metoda "výběr prvků z mapy bodem", při potřebě nadefinovat rozsáhlejší území je vhodnější použít "výběr prvků z mapy ohradou"  . Při této metodě je třeba polygon uzavřít (tlačítko "Uzavřít)". Po stisknutí tlačítka OK dojde k výpisu požadované informace.

Vybírají se (a následně počítají) potrubí, oblouky a kompenzátory. Výsledek z tabulky výpisů DN a jejich délek jde opět zkopírovat do MS Word, nebo do MS Excel a udělat si například komplet součet délek aj.


Obr.3: Funkce Délky a DN potrubí, která ve zvoleném území spočte délky potrubí podle průměru (DN) 
 

Nová verze mapového prohlížeče s možností Kreslení

Mapové projekty Plzeňské teplárenské a Plzeňské energetiky byly převedeny do nové verze Marushka 3.0.16.

Kreslení do mapy

Nejvýznamnějším vylepšením je nová funkce umožňující kreslit poznámky do mapy. Funkce je dostupná v nové záložce Kreslit a umožňuje kreslit linie, plochy a umisťovat texty. Pro kresbu je možné nastavit libovolnou barvu, průhlednost a sílu. U textů se místo síly volí u položky font velikost textu. 
Podrobný návod na využití této funkce je umístěn v horním tmavém záhlaví projektu pod odkazem Návody, ve článku „Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka", nebo na této stránce: http://navody.sitmp.cz/index.php?app=Marushka&ukaz=verejne  

Samozřejmostí je, že uživatelskou kresbu v mapě můžeme vytisknout, případně uložit do formátu PDF, nebo PNG. Doporučujeme tisk do PDF, protože výsledek je mnohem kvalitnější. Vytvoření PDF (nebo PNG) je možné pomocí záložky Tisk v pravé části aplikace. Více informací o tisku mapových podkladů naleznete v tomto článku níže.


Obr. 4: Kreslení uživatelských poznámek do mapové kompozice

Modul GPS

Tlačítko GPS umístěné v levém dolním rohu nabízí funkce pro práci se souřadnicemi v systému S-JTSK a WGS-84. Po aktivaci tlačítka se zobrazí tabulka, která nabízí tyto funkce:

 • lokalizaci na základě zadaných souřadnic v libovolném formátu WGS-84 (do prvního řádku se zapíší souřadnice a stiskne se tlačítko GO),
 • odečítání souřadnic z mapy (stačí kliknout do libovolného místa v mapě)
 • převod mezi systémy WGS-84 a S-JTSK.
 • vytvoření aktuálního URL odkazu na mapu v mapovém okně, tj. včetně měřítka a zapnutých vrstev. Tento odkaz může být jednoduše z řádku zkopírován a vložen do e-mailu, nebo jiného dokumentu.
  Pozn.: Takto vytvořený odkaz může zobrazit pouze ten, kdo má přístup do zabezpečeného projektu. 

Možnosti tisku z mapového projektu 

Novinkou je možnost tisku z mapového projektu až do formátu A0.

V projektu Plzeňské energetiky byly na základě žádosti zvětšeny názvy odběrných míst, což umožní tisk do menších měřítek (až do cca 1:4000).

Návod na tisk byl sepsán do dokumentu, který přehledně provede uživatele pomocí obrázků ke zdárnému vytištění požadované mapové kompozice:

Obrázkový návod na tisk mapy z projektu Marushka (PDF, 744kB)

Nové verze MOP a GS Pasport

V průběhu první poloviny roku byly nainstalovány nové verze pasportizačního programu GSPasport (2.2.28.1) a výpočetního programu MOP.

Především MOP prošel přechodem na verzi 20.0.0, respektive 20.1.0 významnými změnami:

 • Došlo k reorganizaci listů sešitu, protože vstupní i výstupní data jsou  v sešitu uchovávána nikoli v „sekcích“, ale v celých listech.
 • Byla zavedena barevná konvence listů a hlaviček sloupců.
 • Byly přidány nové výstupní parametry (teploty, suchosti, entropie) pro parní zdroj, parní spotřebič a odvaděč kondenzátu.
 • Atd.
vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 21. 7. 2014

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň