Novinky v mapovém projektu Plzeňské teplárenské a.s.

Zabezpečený mapový projekt Rozvody tepla dostupný na adrese http://gis.plzen.eu/ptas slouží pracovníkům Plzeňské teplárenské a.s. pro potřeby vyjadřování, plánování a správy dat.

Dokončena migrace dat do prostředí GeoStore

V listopadu 2010 došlo k dokončení Implementace projektu Sjednocení GIS prostředí z db ORACLE na jednotnou platformu MSSQL. Došlo k migraci dat Plzeňské teplárenské a.s. z programu LIDS do prostředí software GeoStore. Od té doby probíhá ostrý produktivní provoz a data se pořizují a aktualizují pouze v novém prostředí.
Předpokládané ukončení starého prostředí LIDS bude k 1.4.2011.

V GeoStore i v mapovém projektu „Rozvody tepla“ ale zůstaly zachovány kategorie vrstev, na které byli uživatelé LIDSu zvyklí. Mapový projekt byl navíc doplněn o další níže zmíněné vrstvy.


Ukázka prostředí GeoStore

Pro pořizování a aktualizaci dat PT a.s. byl vyvinut modul GSPasport. Jedná se o nadstavbu nad prostředím GeoStore.


Ukázka prostředí GSPasport
 

Návrhové trasy ve vlastní kategorii

V mapovém projektu, který zobrazuje sítě Plzeňské teplárenské a.s. a dalších subjektů, přibyla nová kategorie: „11. Návrhové trasy“. Tato kategorie byla vyčleněna z vrstev existujících tras potrubí a primáru, ve kterých se již nyní návrhové trasy nezobrazují!


Ukázka prostředí Marushka s mapovým projektem PT - tematizace potrubí dle DN a nové návrhové trasy

Nová data v mapovém projektu

V kategorii: „80. Tematizace“ přibyly vrstvy:

 • Potrubí dle zdroje pořízení
 • Potrubí dle DN (průměru potrubí)


Legenda tematizace potrubí dle DN

V kategorii: „90. Technická mapa“ přibyly mj. sítě vybraných správců:

 • vrstva Povrchová situace,
 • vrstva Optika SIT,
 • vrstva Světelná signalizace,
 • vrstva Veřejné osvětlení,
 • vrstva Vrstevnice (po 2m),
 • vrstva Vyjadřování k sítím

V kategorii: „91. Územní členění“ jsou k dispozici správní jednotky:

 • na území města Plzně a jeho okolí: hranice obcí, katastrálních území,
 • na území města Plzně: hranice částí obcí, městských částí, urbanistických obvodů, základních sídelních jednotek, sčítacích obvodů a volebních okrsků.

V kategorii „92. Orientace“ se nacházejí:

 • budovy, 
 • čísla domovní a orientační,
 • přehledová mapa pro práci v menším měřítku (obsahuje zjednodušenou komunikační síť, vodstvo. lesy) a
 • názvy ulic

V kategorii: „93. Užitečné vrstvy“ jsou k dispozici vrstvy:

 • Dálnice
 • Daňový koeficient
 • Památkové zóny a rezervace
 • Záplavová území

V kategorii: „95. Katastrální mapa“ jsou k dispozici:

 • vrstvy katastrální mapy rozdělené na hrany a čísla parcel a vnitřní kresbu,
 • rastrová katastrální mapa celé ČR z ČÚZK prostřednictvím WMS služby,
 • tematizace parcel podle vybraných vlastností (list vlastnictví, druh pozemku, věcná břemena, ochrana památek atd...)

 V kategorii: „96. Územní plánování“ jsou k dispozici vrstvy:

 • Funkční využití - obsahuje aktuální Územní plán města Plzně
 • Rozvojové plochy
 • Zastavěná a zastavitelná území

Evidence vyjadřování v KEVIS

Ve vnitřní síti MMP a PT a.s. na adrese http://kevis je umístěná evidence vyjadřování k sítím, která sleduje proces vyjádření ze strany SITmP a Plzeňské teplárenské a.s. Pracovníci obou organizací zpracovávají prostřednictvím této aplikace jednotlivé žádosti o vyjádření k existenci sítí najednou. Evidence vyjádření je provozována od 1.2.2010 a k 8.2.2011 bylo celkem zaevidováno 813 žádostí.

Z vyplněné evidence se generuje vyjádření pomocí šablony. Každá žádost je propojena s dokumenty pro vyjadřování a je zde také archivováno souhrnné vyjádření včetně všech příloh zaslané žadateli.
KEVIS je také propojen s mapovým projektem, ve kterém jsou vykreslovány oblasti pro něž probíhá, nebo proběhlo vyjádření k sítím.


Prostředí aplikace KEVIS s přehledem akcí k vyjadřování


Propojení z KEVIS do mapového projektu Rozvody tepla s informacemi o vyjádření
 

Teplárenské výpočty - MOP

MOP je softwarový nástroj pro optimalizaci stávajících a návrh nových tepelných sítí. Bylo vytvořeno rozhraní pro zpřístupnění dat z GIS města Plzně pro účely tepelně-hydraulických výpočtů tepelných sítí pomocí výpočtového programu MOP.

Jako základní způsob komunikace pro rozhraní bylo zvoleno databázové řešení. Datově se skládá rozhraní z popisných dat GIS a funkčního zpracování uzlů a úseků tak, aby byly přípustné pro zpracování ve výpočtovém programu.

Program v současné době počítá výpočty pouze primárních okruhů a pro pracovníky Plzeňské teplárenské je tento program k dispozici na síťovém disku IWEB (Disk S:\MOP).

Projekt „Dodávka SW MOP a jeho přizpůsobení pro spolupráci s GIS“ byl dokončen 15.12.2010.


Ukázka výpočtového programu MOP
 

Diskové úložiště na serveru

Na síťovém disku IWEB byly vytvořeny adresáře pro potřebu Plzeňské teplárenské a.s., které slouží pro ukládání fotek ze staveb rozvodů PT, tiskových souborů a výkresů PT.
Struktura uložení:

 • Iweb disk S:\extra_data\foto\foto_PT - fotky ze staveb rozvodů PT
 • Iweb disk S:\gis\Tisk\SIT\PT - ukládání pracovních i archivních tiskových souborů PT
 • Iweb disk S:\gis\work\SIT\PT_PRACOVNI - ukládání pracovních i archivních souborů PT

Informace z teplárny pro vyplňování databázových atributů se čerpají z teplátenského serveru DENEB

 • Deneb\obchodpt – parametry připojovaných odběrných míst, plánované stavby
vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 22. 2. 2011

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3372 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň