Pasport hřbitova ve Starém Plzenci

Oddělení GIS ve spolupráci s Městským úřadem Starý Plzenec provedlo zmapování hřbitova o rozloze 10 141 m2 ve Starém Plzenci a propojilo grafické zobrazení hrobových míst s pasportním systémem správy hřbitova.

Detailní plán hřbitova s propojením na pasportní systém správy hřbitova s vybranými, veřejně přístupnými informacemi ve veřejném mapovém projektu Hřbitovy (http://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=197).

Detailní plán hřbitova s propojením na pasportní systém správy hřbitova  v neveřejném mapovém projektu Správa - Starý Plzenec (https://gis.plzen.eu/spravaplzenec/).

Všechny vrstvy týkající se hřbitova ve Starém Plzenci se nacházejí:

  • v projektu Správa - Starý Plzenec v kategorii Hřbitov, která je umístěna ve Vrstvách, v kategorii Užitečné vrstvy (viz obrázek 1).
  • v projektu Hřbitovy v kategorii Hřbitov - Starý Plzenec

Do mapy byla zakreslena všechna hrobová místa (tj.1412 objektů) a navíc je možné si do mapy zapnout půdorys hřbitova, jednotlivá oddělení hřbitova a místní inventář (patří sem například lavičky, vodovodní kohoutky, památníky aj.).


Obr.1 Vrstvy hřbitova v mapové aplikaci Správa-Starý Plzenec

Na rozdíl od veřejného mapového projektu Čestné hroby ,který se zaměřuje na zobrazení čestných hrobů slavných osobností na plzeňských hřbitovech, jsou do půdorysu hřbitova ve Starém Plzenci zakreslena a identifikována všechna hrobová místa (viz obrázek).


Obr.2 Zmapování všech hrobových míst

Propojení grafiky hrobových míst s pasportním systémem hřbitova

Tento grafický pasport byl dále napojen na data z lokální aplikace Správce pohřebiště, což umožnuje zobrazovat více informací o hrobovém místě (například nájemce, pohřbení, nájem, popis stavu hrobu, fotografie, aj.). Hroby je tak možné zobrazovat různou symbologií (tematizací) podle různých kritérií. Byly vytvořeny následující tematizace hrobových míst:

  • Hrobová místa - pronájem (barevně zobrazuje informace o zaplacení pronájmu hrobového místa)
  • Hrobová místa - typ (barevně rozlišuje typ hrobového místa - jako například: hrobka, urnové místo,  jednohrob, dvojhrob aj.)
  • Hrobová místa - uložení (v tomto případě jsou hroby obarveny podle doby od posledního uložení do hrobového místa)

 
Obr.3 Tematizace hrobových míst podle splatnosti pronájmu za hrob včetně detailní informace o hrobu


Obr. 4 Tematizace hrobových míst podle typu hrobového místa


Obr. 5 Tematizace hrobových míst podle doby od posledního uložení do hrobového místa

V plánu je v budoucnu nabídnout tento pasport Správě hřbitovů města Plzně.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2019

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3391 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň