Pasport stromů, rozlivy povodní, data AOPK ČR a NATURA 2000, starší letecké snímky

Rádi bychom Vás seznámili s novými informacemi týkající se veřejného mapového projektu Životní prostředí.

 Mapový projekt je umístěn na adrese: http://gis.plzen.eu/zivotniprostredi

Aktualizace Pasportu stromů z MyTrees

Vrstva Pasportizované stromy byla aktualizována k 20.11.2013 z lokální databáze MyTrees. Jedná se o jednu z vrstev Správy sídelní zeleně (SSZ), která je umístěna v kategorii Zeleň.


Obr. 1: Pasportizované stromy SSZ nad plánem města

V kategorii Zeleň se dále nachází vrstvy:

  • Kompetenční mapa
  • Pasport SSZ
  • Základní plochy SSZ

Data SSZ jsou zobrazována také v neveřejném projektu Správa a blíže jsou popsány v samostatném článku.
 

Úprava zobrazení rozlivů povodně

Ve spolupráci s Odborem životního prostředí a Odborem dopravy bylo upraveno zobrazení rozlivů povodně Q5, Q20 a Q100 v projektech Životní prostředí a Správa. Díky úpravám je zřetelné zobrazení mostů, které odolávají danému stupni povodně, což je důležité pro plánování objízdných tras v krizových situacích. Vrstvy rozlivů n-letých vod jsou k dispozici ve Vrstvách v kategorii Zátopy > Rozliv povodně.


Obr. 2 Porovnání rozlivů povodně Q5, Q20 a Q100 v okolí nádrže České údolí - ohrožení mostů a zatopení lávky (Q100)
 

Data z AOPK ČR a NATURA 2000

Krajský úřad dodal data maloplošných zvláště chráněných území včetně ochranných pásem z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) a evropsky významné lokality NATURA 2000. Tato data byla zapracována do projektu Životního prostředí a jsou k vidění i v projektu Správa. V obou projektech jsou data umístěná ve vrstvě Ochrana přírody > Zvláště chráněná území.
 

Sada leteckých snímků

Starší letecké snímky jsou obvykle publikovány v projektu Staré mapy. Ovšem pro potřeby Odboru životního prostředí jsou starší letecké snímky ve spojení s ostatními vrstvami zdrojem zajímavých informací, a tak byly některé přidány i do tohoto projektu. Například porovnáním snímků z let 2001 a 2002 je patrný rozdíl v záplavových územích před a po velké povodni z léta 2002.

Letecké snímky jsou publikovány v samostatné stejnojmenné kategorii a kromě snímků z let 2001 a 2002 obsahují ještě snímky z let 2005, léta 2008 a 2009. Aktuální letecký snímek (v současné době z roku 2011) se obdobně jako v jiných projektech nachází pod modrým tlačítkem v horní části mapového okna.


Obr. 3: Porovnání snímků z let 2002 a 2011 - nové koryto pod mostem v Jateční ulici

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 21. 1. 2014

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň