Pilotní projekt zpracování povrchové situace do DTMM

Digitální technická mapa města (DTMM) je jedním ze základních zpracovávaných mapových děl na území města. Město vlastní a udržuje mapu povrchové situace DTMM vlastními silami prostřednictvím programu GeoStore a technologických prostředků od firmy GEOVAP. Aktuální stav DTMM je možno vidět ve webových prohlížečích GIS dat - například v projektu Územní sprava pod vrstvou Technická mapa > Povrchová situace.

Mapa povrchové situace nepokrývá město souvisle, ale pouze „ostrůvkovitě", na základě dodaných geodetických zaměření (více od DTMM v samostatném článku).

V roce 2011 byla SITmP zveřejněna poptávka na vytvoření pilotního mapového listu DTMM se souvislým pokrytím povrchovou situací.

Předmět poptávky

Na pilotním území 1 mapového listu PLZEŇ 8-3/13 v měřítku 1:1000 (31,25 ha) kompletně vytvořit povrchovou situaci technické mapy ve 3. třídě přesnosti, S-JTSK a Bpv. Podmínkou je využití stávající kresby a „napojení“ nového zaměření do bezešvé povrchové situace a na hranách sousedních mapových listů.

Celkem přišlo 6 nabídek na zaměření území, což svědčí o zájmu geodetů o pořízení DTMM.

Při příležitosti zpracovávání povrchové situace DTMM došlo k porovnání kvality dat uličních vpustí ze dvou stávajících zdrojů:

 • z povrchové situace DTMM (aktuální stav k 10/2011,ale s malým pokrytím dat)
 • z dat SIMPu (souvislá data z období 2003-2006, ale data od té doby nebyla aktualizována)

Jako vítězná byla zvolena nabídka firmy GEOREAL.

Postup zpracování

Základní metodou tvorby mapy povrchové situace byla zvolena metoda letecké digitální fotogrammetrie. Touto metodou bylo pořízeno kolem 95% všech nových dat a 5% bylo pořízeno standardními geodetickými metodami.

Postup tvorby:

 1. Provedení verifikace stávajících dat DTMM dodaných zadavatelem nad leteckými měřickými snímky (datum snímkování: 16.10.2011, velikost pixelu ve skutečnosti: 7cm)
  Verifikace se zaměřila na přesnost, obsah a aktuálnost dat.
 2. Vytvoření bezešvé DTMM pokrývající celé zájmové území m.l. metodou stereoskopického vyhodnocení.
 3. Rekognoskace a doměření potřebných prvků DTMM v reálu.
 4. Kompletace DTMM a příprava výstupů dle požadavků zadavatele.


Ukázka povrchové situace na zpracovaném mapovém listě

Vrstva povrchové situace na zpracovaném území v mapovém projektu Územní správa

Zpracovaná povrchová situace na ML 8-3/13 ve formátu PDF (1816 kB)

Statistika

Výsledky pořízení souvislé kresby povrchové situace a uličních vpustí byly sledovány po statistické stránce pro další postup zpracování dat do DTMM:

 

Dílčí doporučení

 • Nejefektivnější je pořizování kompletní povrchové situace.
 • Samostatné pořizování jednotlivých objektů (např. uličních vpustí) klade pro město opakované finanční nároky, je náročné časově a personálně.
 • Metoda fotogrammetrického vyhodnocení v kombinaci s geodetickým doměřením zohledňuje
  - rychlost pořízení dat,
  - přesnost,
  - nižší finanční náklady než geodetické měření.
vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 15. 2. 2012

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň