• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Plochy komunikací, obvody údržby, vyhledávání trakčních kabelů, ochranná pásma vodních zdrojů, katastrální mapa mimo ORP

Plochy komunikací, obvody údržby, vyhledávání trakčních kabelů, ochranná pásma vodních zdrojů, katastrální mapa mimo ORP

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a s novými informacemi týkající se neveřejného mapového projektu Správa, který je určený pro pracovníky MMP a organizací města.

Mapa projektu je umístěna na adrese: http://gis.plzen.eu/sprava.

Mapový projekt Správa je na základě podnětů od uživatelů nadále doplňován a vylepšován jak po stránce dat, tak funkcionality:

Výměry komunikací ve vybraném území

Hromadné výběry určené pro získávání informací z vybrané lokality byly rozšířeny o nový nástroj, který počítá plochu komunikací v zájmovém území. Zájmové území vybírá sám uživatel. 

  • Nástroj Plochy komunikací se spouští v levém dolním rohu mapové aplikace rozbalením ikony "Hromadných výběrů" (5. ikona zleva). Po spuštění se automaticky zapne vrstva "Plochy komunikací" (viditelná do měřítka 1:25000) a objeví dialogové okno.
  • Výběr území se provádí buď nástrojem "výběr prvků z mapy bodem" ,při potřebě nadefinovat rozsáhlejší území je vhodnější použít "výběr prvků z mapy ohradou". Vybrané komunikace se obarví fialově a do okna dialogu se zobrazuje krátký popis vybraných prvků.
  • Pokud seznam vybraných ploch komunikací vyhovuje naší potřebě, je možno:
    a) zvolit "Uložit" – vytvoří se TXT soubor s obsahem krátkých popisů z dialogového okna (pojmenovaný SelectedElements.txt)
    b) zvolit "OK" – dojde k sumarizaci výměr komunikací podle typu (chodník, cyklostezka, vozovka) a výsledek se zobrazí v dialogovém okně (viz obrázek).


Obr. 1: Postup pro zjištění výměry ploch komunikací 

Postup výpočtu výměr komunikací je podrobně popsán také v návodech na stránkách SIT (Hromadný výběr - plochy komunikací). 

Kompetenční mapa - obvody údržby

Na území ÚMO 3 byly na základě dodaných dat nakresleny obvody údržby. Tuto vrstvu naleznete v kategorii Životní prostředí a zeleň > Kompetenční mapa zeleně.


Obr.2: Zákres obvodů údržby na ÚMO 3
 

Vyhledávání trakčních kabelů

Mezi vyhledávací dotazy v záložce Hledat přibyly dva lokalizační dotazy na vyhledávání trakčních kabelů:

Najdi trakční kabel (celá trasa)

Dotaz lokalizuje celé trasy napájecích kabelů Plzeňských dopravních podniků. Do vyhledávacího okna je třeba zadat identifikátor trakčního kabelu, podle označení PMDP.
Příklady použití: 39A, 39B, 44A, 45A, 45B aj.


Obr. 3: Lokalizace celé trasy trakčního kabelu

Najdi trakční kabel (úseky)

Dotaz lokalizuje úseky trasy napájecích kabelů Plzeňských dopravních podniků na základě zadání požadovaného úseku trasy trakčního kabelu. Do vyhledávacího okna se zadává identifikátor trakčního kabelu, podle označení PMDP. Výběr konkrétního úseku usnadňuje našeptávač (viz obrázek).
Příklady použití: 39A, 39B, 44A, 45A, 45B aj.


Obr.4: Lokalizace úseku trasy trakčního kabelu


Obr. 5: Ukázka informace z vybraného úseku trasy trakčního kabelu
  

Aktualizace dat ochranných pásem vodních zdrojů

Z Plzeňského kraje byla získána aktuální data ochranných pásem vodních zdrojů. Aktualizovanou vrstvu Ochranná pásma naleznete v kategorii Životní prostředí a zeleň > Ochrana vod.
 

Rozšíření parkovacích zón - Roudná

V průběhu dubna bylo do vrstvy Parkovací zóny zakresleno rozšíření parkovacích zón v oblasti Roudná včetně vyhrazených stání pro rezidenty. Vrstva je k dispozici v kategorii Doprava a komunikace > Komunikace > Parkování (viz obrázek).


Obr. 6: Parkovací zóny, vyhrazená stání a parkoviště v okolí Roudné
 

Přečíslování volebních okrsků

V dubnu 2014 proběhlo přečíslování volebních okrsků na nová čísla podle státního základního registru RUIAN. Čísla volebních okrsků jsou nově číslována od 1 v rámci každého městského obvodu. Kompletní seznam volebních okrsků je také k dispozici v RUIAN na stránkách ČUZK.

Vrstva volebních okrsků je k dispozici v kategorii Územní členění. Informace na číslo volebního okrsku dostupná přes funkci v levém dolním rohu ukáže i původní číslo volebního okrsku.
 

Katastrální mapa mimo území ORP

Z dodaných dat ÚKM (Účelové katastrální mapy od Krajského úřadu Plzeňského kraje) a z dat RUIAN došlo k naplnění vrstvy Katastrální mapa mimo ORP. Jedná se o katastrální mapu mimo území města, která je příležitostně aktualizována, na základě dostupných dat. Vrstva se nachází v kategorii Katastrální mapa a ve stejnojmenné podkategorii.

Parcely mimo území ORP je možné vyhledat pomocí dotazu "Najdi parcelu-podle čísla" (dostupného v záložce Hledat)


Obr. 7 Informace na parcelu mimo ORP v majetku města

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 28. 8. 2014

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3372 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň