Podklad ZABAGED, mapa Borských polí a plochy budov

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a informacemi týkající se GIS:

Podkladový plán z dat ZABAGED

Do vybraných mapových projektů byl přidán podkladový plán vytvořený z vektorových dat ZABAGED (více o tomto díle se dočtete na stránkách ČÚZK). Plán za ZABAGED slouží pro snazší orientaci obdobně jako letecké snímky, nebo ostatní dostupné plány (plán města vytvořený na SITmP anebo plán města od PlanStudia). Výběr podkladových dat se provádí vždy v horní části mapové aplikace pomocí modrých tlačítek (viz obrázek) a vždy může být zapnut jen jeden podklad (na rozdíl od dat v záložce Vrstvy).

Podkladový plán vzniklý z dat ZABAGED obsahuje podrobnější informace, jako například prvky reliéfu, pomníky a památníky, komíny, věže, elektrická vedení, produktovody, místopisné názvy z databáze GEONAMES  další. Podklad naleznete v těchto mapových projektech:


Ukázka plánu ZABAGED v projektu Územní správa včetně tlačítek s dalšími podklady  

Podkladové rastrové mapy

Z dat ZABAGED byly vytvořeny také plány ve formátu PDF a JPG, které mohou být použity pro propagační účely, nebo jako doplňkové mapy k článkům, či dalším oznámením. Připraveny jsou mapy v měřítkách:

  • 1:5 000 bez stínovaného reliéfu 
  • 1:10 000 s možností využití stínovaného reliéfu.

V případě zájmu o jejich využití nás můžete kontaktovat (sluzbygis@plzen.eu).

Licenční podmínky užití dat a výstupů

Odběratel se písemně zaváže použít předaná data a výstupy pouze pro účel stanovený v Nevýhradní licenční smlouvě a zabezpečit předaná data a výstupy proti zneužití a využití třetí osobou.

Odběratel se zavazuje v případech, kdy předmět smlouvy (data a výstupy) je předmětem licenčního vlastnictví, užívaného SITmP na základě licenčních smluv s poskytovatelem licence, používat tuto část předmětu smlouvy v souladu s licenčními podmínkami.

Odběratel je povinen uvádět viditelným způsobem dodavatele dat a výstupů s vyznačením copyright © SITMP nebo ve formě firemního loga, které bude odběrateli na žádost poskytnuto.

O možnostech využití dat a licenčních podmínkách se dozvíte v samostatném článku.

Plán Borských polí

Podle dodaných podkladů od Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně byla aktualizována kresba městského industriálního parku Plzeň Borská pole o rozloze 105 ha, který se nachází v jihozápadní části města. Mapu je možné zavolat:


 

Sjednocení vrstvy budovy

Plochy budov jsou nyní dostupné pouze jako vrstva Katastrální mapa > Plochy budov a ve vybraných projektech Marushka ve vrstvách, v kategorii Orientace. V této vrstvě byly doplněny také budovy na území DRM – k.ú. Lhota u Dobřan.

V silných klientech MicroStation a GeoStore V6 je vrstva budov nadále k dispozici pro pracovníky MMP.

Účelová katastrální mapa

Účelová katastrální mapa (ÚKM) je zvektorizovaná kresba katastrální mapy nad rastrovým podkladem a doplňuje definiční body parcel již dříve poskytované ČÚZK. Data ÚKM jednou ročně poskytuje Krajský úřad Plzeňského kraje. Termíny aktualizace nejsou pevně stanoveny, ale probíhají 1x ročně.
ÚKM v současnosti pokrývá vybraná katastrální území (k.ú.) s aktualizací říjen 2011:

  • 619442 – Kůští
  • 653276 – Chotíkov
  • 679640 – Příšov

ÚKM v projektu Marushka

V zabezpečeném mapovém projektu Plzeňské teplárenské a.s. se zobrazuje pouze jedna vrstva katastrální mapy (95. Katastrální mapa > Katastrální mapa), která obsahuje též vybrané k.ú. účelové katastrální mapy.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 10. 7. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň