PoliVisu: Průzkum datové gramotnosti

Plzeň je pilotním městem evropského výzkumného projektu PoliVisu, v rámci kterého se snažíme vytvořit nástroj pro modelování intenzit dopravy na základě dopravní situace spolu se zohledněním plánovaných a mimořádných událostí. Součástí projektu je využití značného množství dat, o kterých obecně můžeme mluvit jako o velkých (big) datech.

O průzkumu o využívání dat

Využití velkých (big) dat je v dnešní době velkým tématem a mluví se v této souvislosti o datové revoluci. Konsorcium PoliVisu se rozhodlo provést vlastní průzkum o využití big dat zaměřený zejména na organizace a společnosti z veřejného sektoru ve všech členských státech EU. Průzkumu se mohou účastnit i soukromé společnosti, které vytváří, aktualizují nebo využívají big data. Pokud se chcete zúčastnit tohoto významného projektu a máte co říci k tomuto tématu, vyplňte připravený dotazník do 31.3.2018. Vyplnění dotazníku trvá asi 15 minut.

Dotazník týkající se průzkumu datové gramotnosti je k dispozici na oficiálních stránkách projektu PoliVisu: https://www.polivisu.eu/survey.

Prostřednictvím tohoto průzkumu se PoliVisu snaží shromáždit informace o použití '(big) dat' pro účely vytváření politik a experimentů v rámci široké oblasti zájmů, která zahrnuje mobilitu, dopravu, životní prostředí atd. Průzkum zahrnuje všechny hlavní aspekty datové gramotnosti, od definice a zpracování dat až po strukturu řízení dat a využití v aplikacích.

Benefity

Vzhledem k tomu, že téma není v současné době dostatečně prozkoumáno, může být dopad výsledků průzkumu významný. Ti, kteří rozhodují v soukromém a veřejném sektoru, mohou výsledky použít pro srovnání za účelem zlepšení stávajících organizačních postupů, zatímco akademická obec by je mohla považovat za odrazový můstek pro budoucí výzkum. Doufáme, že výsledky průzkumu budou zajímavé pro všechny zúčastněné a zároveň vytvoří živou debatu o významu datové gramotnosti v 21. století.

Ochrana soukromí a další informace

Výsledky tohoto průzkumu budou zpracovány anonymně a prezentovány souhrnně v závěrečné zprávě. Více informací o projektu PoliVisu naleznete na stránkách https://www.polivisu.eu/. Pokud chcete obdržet kopii závěrečné zprávy, popřípadě být informováni o vývoji projektu PoliVisu, uveďte laskavě svou e-mailovou adresu v dolní části dotazníku.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 5. 3. 2018

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3391 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň