Požární hydranty, kryty civilní obrany, trakční sloupy a kabely v projektu Správa

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a s novými informacemi týkající se neveřejného mapového projektu Správa, který je určený pro pracovníky MMP a organizací města.

Mapa projektu je umístěna na adrese: http://gis.plzen.eu/sprava.

Aktualizace požárních hydrantů

Na základě studie: "Zdroje požární vody na území města Plzně 2013" byla v databázi GIS provedena aktualizace umístění požárních hydrantů. Aktualizace dat je prováděna každoročně ve spolupráci s Odborem správy infrastruktury MMP.

V roce 2013 bylo vyhodnoceno 1023 hydrantů. Za poslední tři roky se počet sledovaných hydrantů téměř nemění. Studie hodnotí hydranty na základě několika kritérií (označení hydrantů, tlaky v hydrantech) a konstatuje, že město Plzeň patří k absolutní špičce v oblasti zabezpečení vnější požární vody v rámci České republiky.

Vrstva zobrazující umístění požárních hydrantů je dostupná pouze v neveřejném mapovém projektu Správa. Pracovníci MMP a městských organizací ji naleznou ve vrstvách v kategorii Technická mapa a sítě > Pasporty objektů DTM > Požární hydranty.

Kryty civilní obrany

 Ve spolupráci s Odborem krizového řízení MMP došlo k zakreslení krytů civilní obrany na území města. Jedná se o 135 lokalit na území městských částí Plzeň 1 až Plzeň 4, které byly do mapy zakresleny na základě dodaných adres. Vrstvu s umístěním stálých úkrytů civilní obrany je možné si prohlédnout:

  • v projektu Správa ve Vrstvách v kategorii Správa měst a generely
  • v projektu Územní správa ve Vrstvách v kategorii Užitečné vrstvy (k dispozici pro veřejnost)
  • v projektu Krizový plán ve Vrstvách také v kategorii Užitečné vrstvy


Obr.1: Stálé úkryty CO na území města

Trakční sloupy a kabely

Ve spolupráci s PMDP a.s. a SVSMP došlo ke zpracování trakčních kabelů a sloupů do městského GIS.

V kategorii Doprava a komunikace > MHD, PMDP vznikla nová vrstva Trakční sloupy PMDP, která obsahuje všechny sloupy i s čísly. Původní vrstva Trakční vedení a sloupy byla přejmenována na Trakční vedení a objekty a obsahuje všechny objekty a ze sloupů pouze ty, které jsou použity ve vazbě na kabel (nyní 40 napájecích sloupů).


obr.2: Informace o trakčním kabelu

Před zveřejněním zakreslených objektů byla provedena kontrola atributů, která odhalila některé chyby například v podobě nevyplněných záznamů, nebo chyby mezi propojením jednotlivých prvků prostřednictvím návazných tabulek. Podobné kontroly jsou běžně aplikovány na většinu dat v databázi. 

Další fází ve zpracování dat trakčního vedení je naposouvání zbylých 4000 sloupů tak, aby seděly na leteckém snímku, případně technické mapě, či pasportu veřejného osvětlení. Poté bude možné vrstvy opět sloučit do jedné.

Nové lokalizační dotazy

Projekt Správa nabízí v záložce Hledat velké množství lokalizačních dotazů, které slouží k vyhledávání objektů na mapě. Popis práce s lokalizačními dotazy je součástí návodů na stránkách SITmP. Konkrétně návod věnující se vyhledávání objektů na mapě se jmenuje "Vyhledávání a lokalizační dotazy v zabezpečeném projektu SPRÁVA".
.

Vyhledávání trakčních kabelů

Možnost zlokalizovat požadovaný trakční kabel najdete přímo v záložce Hledat pod názvem Najdi trakční kabel. Do vyhledávacího pole je možné napsat buď ID trakčního kabelu nebo místo do kterého trakční kabel vede. K úspěšnému přesnému zadání pomáhá našeptávač. 

Vyhledávání tras kabelů světelného signalizačního zařízení

Mezi lokalizační dotazy přibyla nově možnost vyhledávat podle ID trasy světelné signalizace (Úsek trasy SSZ (SSZ_ID)). Tento dotaz je součástí hromadného dotazu Najdi pasportizovaný objektkterý je určen správcům pasportizovaných objektů v příslušných městských organizací.


Obr.3: Ukázka vyhledávání kabelu SSZ

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2014

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň