Prezentace GIS pro základní školy

Prezentace Geografické informační systémy (GIS) pro základní školy (PDF, 14,46 MB) je k dispozici na našich stránkách pro ostatní školy, které se přednášky nemohly zúčastnit.

Dne 24.9.2009 proběhla v zasedací místnosti v Kopeckého sadech prezentace firmy ARCDATA s názvem: Geografické informační systémy (GIS) pro základní školy. Přednáška, které se zúčastnilo asi 20 pedagogů ze základních škol v Plzni, se týkala zapojení geografických informačních systémů do výuky na základních školách. Přednášející nejdříve popsal, co je to GIS, jeho využití v širokém spektru oborů a poté představil produkty společnosti ESRI vhodné pro výuku na základních školách. Jednalo se o bližší popis programů ArcViewArcPad.

Prezentaci provázely ukázky práce na školách, kde už s výukou GIS začali a byla představena výhodná speciální licence pro základní školy.

Kde získat data, informace a náměty?

Gymnázium Nad Alejí Praha

Na gymnáziu Nad Alejí využívají software ArcView při výuce zeměpisu. Žáci pracují na tématických mapách, které si sami volí. Tato škola má také geoinformační portál, kde naleznete mimo jiné i modelová cvičení. Do budoucna tu plánují maturitu, která by obsahovala praktickou část, právě například práci na projektu v GIS prostředí, kterou by studenti museli obhájit.

SEV Rychta Krásensko

Žáci zde pracují na různých projektech jako například mapování antropogenních prvků v krajině (sakrální stavby, stromořadí, atd.), návrh naučné stezky na zadané téma v okolí obce Krásensko nebo návrh trvale udržitelného podnikatelského záměru. Při těchto projektech využívají technologii GIS ESRI, ať už při samotném sběru dat v terénu (ArcPad) či při zpracování dat (ArcView). Více informací o zařízení naleznete zde.

Gymnázium v Novém Městě na Moravě

Na tomto gymnáziu, vytvořili geoportál Poznejme Vysočinu nástroji GIS. V rámci tohoto projektu autoři využili zkušeností s implementací GIS do výuky v geografii a vytvořili webový portál a sadu výukových materiálů o kraji Vysočina se zaměřením na využití geoinformačních technologií. Na tomto portále naleznete rozcestník na ostatní GIS portály, studijní materiály, pracovní listy a spoustu dalších informací. 

Gymnázium Františka Palackého ve Valašském Meziříčí

Také ve Valašském Meziříčí mají geoinformační portál, kde si můžete stáhnout výukové materiály, pracovní listy a naleznete tu také spoustu užitečných informací. V 1. ročníku se studenti učí základům GIS (vysvětlením pojmů, práce s programem ArcExplorer - vytvoření jednoduché mapy, práce s internetovými mapovými servery) a dále je GIS využíván ve výuce jednotlivých geografických témat (např. vytvoření mapky litosférických desek a korelace s výskytem zemětřesení/sopečné činnosti). Ve 3. ročníku gymnázia pracují studenti s produktem ArcView, učí se software ovládat, vytváří jednoduché tematické mapy, používají jej k výuce kartografických zobrazení, provádějí jednoduché GIS analýzy s daty, které jsou součástí licence.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 12. 2. 2010

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň