Cenová mapa nájemného z bytů

Mapa rozdělující Plzeň na několik lokalit, pro které byly stanoveny obvyklé výše nájemného podle výměry a typu bytové jednotky

Oddělení GIS ve spolupráci s Bytovým odborem a Odborem sociálních služeb MMP vytvořilo mapovou vrstvu cenové mapy nájemného z bytů na území města Plzně.

Cenová mapa je dostupná ve dvou mapových projektech:

 v neveřejném projektu Správa (vrstva dostupná v kategorii Správa města a generely) a
 ve veřejném projektu Územní správa (vrstva dostupná v kategorii Užitečné vrstvy>Cenová mapa nájemného bytů).

V rámci realizovaného projektu s názvem Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni bylo zadáno zpracování Cenové mapy na stanovení nájemného z bytů na území statutárního města Plzně v místě a čase obvyklém (viz informace na stránkách odboru sociálních služeb).
Vznikla tak mapa rozdělující Plzeň na několik lokalit, pro které byly stanoveny obvyklé výše nájemného podle výměry bytových jednotek a typu bytové jednotky

Výměry bytů, pro které byla určena cena jsou rozděleny do těchto kategorií: 

Byty, které byly ohodnoceny obvyklou cenou nájemného (v čase a místě) byly rozděleny do těchto kategorií:

Informace o cenách všech kategorií bytů ve zvolené lokalitě získáte pomocí funkce: "Výběr prvků z mapy". Tlačítkem  v levém dolním rohu mapové aplikace aktivujete funkci, která po klepnutí na požadovaný prvek (plochu) zobrazí informace o zvoleném území (viz obrázek). Ceny jsou uváděny v Kč za m2.


Obr.: Ukázka informací z cenové mapy nájemného bytů