Do projektu Staré mapy přibyly další staré plány města

Do mapové aplikace Staré mapy přibylo 12 historických plánů města a okolí z období 1848 - 1981. Celkem je v projektu k vidění 37 plánů a 22 leteckých snímků.

Mapový projekt Staré mapy je umístěn na adrese http://gis.plzen.eu/staremapy.

Mapová aplikace Staré mapy, která přehledně zobrazuje historické plány a letecké snímky města Plzně, je oblíbený a hojně navštěvovaný mapový projekt pro veřejnost. Staré mapy nabízí na jednom místě prohlížení zajímavých mapových děl v mapovém prostředí, tj. mapy jsou prostorově lokalizované. Je tedy možné sledovat vývoj území porovnáváním starých plánů a leteckých snímků doslova na několik kliků. Navíc ke všem plánům a leteckým snímkům existuje webová stránka s popisnými informacemi o těchto mapových dílech

Nové historické plány z období 1848 - 1981

Již tak zajímavou nabídku starých plánů v seznamu vrstev rozšířilo dalších 12 historických plánů, které tak dovytvářejí náhled na urbanistický a historický vývoj města a vývoj krajiny. Celkově je v seznamu starých plánů 37 mapových děl z období let 1781 - 1981. K tomu je nutno připočíst také 22 historických leteckých snímků z let 1938 - 2015
Sadu dvanácti nových plánů poskytl Archiv města Plzně, skenování plánů provedla firma Georeal a pracovníci Archivu města Plzně doplnili plány krátkými základními informacemi. Jedná se o tyto plány:

Názvy plánů jsou v mapovém projektu uvedené zkrácenými názvy, aby bylo dosaženo řazení podle data původu a celkové přehlednosti. Nicméně u každé vrstvy je "infolist" s dalšími informacemi: např. přesným původním názvem plánu, copyrightem a odkazem  "více info" na stránky s dalšími informacemi o vybraném plánu (viz obrázek).


Plán z roku 1877 - královského krajského města Plzně a vyvolání podrobných informací o mapě

Vybrané ukázky plánů

Mapová aplikace umožňuje interaktivní práci s dostupnými daty. Díky jednoduchému ovládání je možné zapínat a vypínat vrstvy (staré plány, či letecké snímky) a porovnávat je mezi sebou, případně se současným stavem (aktuální letecký snímek a plán města naleznete pod modrými tlačítky v horní části mapového okna). Přínosná může být i průhlednost jednotlivých plánů.


Město Plzeň na plánu Plzeň kolem roku 1848.


Centrum města na plánu z roku 1903.


Centrum města na regulačním plánu z roku 1912.


Ukázka plánu z roku 1938.

Všechny staré plány a letecké snímky naleznete na adrese: http://gis.plzen.eu/staremapy.