Výsledky voleb do zastupitelstva obcí 2014

SITmP opět prezentuje volební výsledky na území města Plzně nad mapami. K dispozici je zpracování aktuálních voleb do zastupitelstva

Prezentace výsledků voleb do zastupitelstva obcí konaných v České republice ve dnech 10. a 11.10. 2014 nad mapami města je k dispozici na stránce http://gis.plzen.eu/volby/volby2014zo.htm
Prezentovány jsou výsledky voleb do zastupitelstva statutárního města Plzeň.
 

Výsledky voleb v kartogramech

Úvodní stránka prezentace výsledků voleb srozumitelně zobrazuje výsledky hlasování nad mapami na území města Plzně pro veřejnost a politickou reprezentaci. Zpřehledňuje tabulkové výsledky voleb zpracované Českým statistickým úřadem a umožňuje uložení zobrazených map do formátu PDF.

Prezentace zobrazuje výsledky voleb jednotlivých okrsků v Plzni v tzv. kartogramech. Mapa Plzně je rozdělena na 184 volebních okrsků a intenzita sledovaného jevu je vyjádřena barevnou výplní okrsku ve zvoleném intervalu hodnot.


Obr.1 Přehledná prezentace výsledků voleb ve formě kartogramů

Stránka s prezentací výsledků nabízí ve své horní části odkaz („Zobrazení interaktivní mapy Plzně“) na interaktivní mapu výsledků voleb.

Výsledky voleb v interaktivní mapě

Mapa projektu Volby je umístěná  na adrese: http://gis.plzen.eu/volby.

Další možnost zobrazení výsledků voleb nabízí interaktivní mapa. Mapa stejně jako prezentace výsledků nabízí informace o účasti občanů ve volbách, vítěznou stranu ve volebních okrscích nebo podíl počtu hlasů jednotlivých stran (zobrazeny jsou vybrané strany, které získaly největší počet hlasů). Stačí kliknout levým tlačítkem myši na příslušné modré tlačítko v horní části mapového okna.

V mapě je možné se pohybovat, přibližovat (zoomovat) a vyhledat podrobnější informace o výsledcích voleb kliknutím na ikonu některého z volebních okrsků. U každého volebního okrsku lze zobrazit informace o výsledku voleb a propojit se až na stránky ČSÚ. Pro orientaci v mapě slouží aktuální plán města nebo letecký snímek, tzv. ortofotomapa. Tyto podklady je možno zapínat v nabídce Vrstvy.


Obr. 2. Ukázka zobrazení výsledků ve zvoleném volebním okrsku

V horní části mapového okna se nachází odkaz ("Přehled výsledků") na prezentaci výsledků voleb ve formě kartogramů (viz výše).  

Podrobnější informace o volebních mapách a kartogramech naleznete v článku o projektu Volby.

Výsledky voleb od roku 2008

SITmP již tradičně prezentuje volební výsledky na území města Plzně nad svými mapami. Již v minulosti byly v uživatelsky přívětivém prostředí zpracovány výsledky voleb do:

Výsledky všech voleb jsou k dispozici na jednom místě. V mapovém projektu Volby pomocí výběru tématu v levé horní části obrazovky je možné vybrat výsledky zmíněných zpracovaných voleb, které bude mapa vizualizovat. 


Obr. 3. Výběr zobrazení výsledků voleb z rozbalovacího seznamu

Srovnání výsledků voleb

Díky historii zpracovávání výsledků voleb na SITmP je možné porovnat letošní výsledky s výsledky z roku 2010 nejen v mapovém projektu, ale také pomocí přehledných kartogramů v HTML prezentaci.


Obr.4 Porovnání kartogramů vítězných stran voleb do zastupitelstva obcí z let 2010 a 2014