Projekt Územní správa

Mapa projektu je umístěná na adrese http://gis.plzen.eu/uzemnisprava/.

Mapová aplikace „Územní správa“ je nový mapový portál poskytující souhrnné informace o územním členění, územním plánování, majetkoprávních vztazích, daňových koeficientech a další nad mapami města Plzně.

Co všechno mapový portál ÚZEMNÍ SPRÁVA nabízí?

Všechny informace, které jsou na mapě zobrazeny, jsou tříděny standardním způsobem po vrstvách do kategorií. V pravém menu "Vrstvy" nalezneme tyto nejdůležitější kategorie týkající se územní správy:

  • Územní členění nabízí administrativní hranice: obcí a jejich částí, katastrálních území v Plzni, navíc hranice městských částí, urbanistických obvodů, základních sídelních jednotek, sčítacích obvodů a volebních okrsků

  • Kategorie Katastrální mapa obsahuje katastrální mapu (hranice parcel, vnitřní kresbu a čísla parcel), a zajímavé tematizace katastrální mapy podle majetkoprávních vztahů a dalších atributů parcel (např. parcely v majetku města, kraje, ČR, svěřené pozemky, druh pozemku a kategorie pozemku)

  • Technická mapa je kategorie zatím uvolněných vrstev technické mapy (povrchové situace, optiky SITmP, vrstevnic, sítě veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení), které poprvé zveřejňujeme prostřednictvím aplikace MARUSHKA.

  • Územní plánování – v tomto případě se jedná o aktuální územní plán, který je přehledně zobrazován po vrstvách, a tak se stává mnohem přehlednějším. Aktuální Územní plán města Plzně představuje vrstva funkční využití ploch a dále rozvojové plochy, zastavěná území a zastavitelná území.

  • Užitečné vrstvy je katagorie se zakreslenými záplavovými územími, daňovými koeficienty, památkovými zónami a rezervacemi.

Kromě těchto kategorií územně správních nabízí mapová aplikace podklady sloužící k orientaci (plány města, letecký snímek, názvy ulic a čísla popisná).

Pro koho je mapový portál ÚZEMNÍ SPRÁVA určený?

Mapa územní správy je určená především pracovníkům magistrátu a dalších organizací města Plzně, ale díky své různorodosti dat jistě nalezne řadu uživatelů i z řad veřejnosti. Informace, které jsou součástí projektu jsou důležité pro každého občana Plzně (daňové koeficienty, územní plán, záplavové zóny, aj.)

Tip - získávání informací

Každá ikonka na mapě pod sebou skrývá příslušná data a stačí pouhé klinutí myší k získání informací o reprezentovaném prvku. Například při kliknutí na libovolné parcelní číslo v mapě získáme informace z ČÚZK prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

Navíc, zcela nově je v aplikaci použita funkce pro získávání informací prvků z mapy. Tlačítkem  v levém dolním rohu aktivujete funkci, která po klepnutí na požadovaný prvek (plochu, linii, bod) zobrazí informace o zvoleném objektu (území, hranici). Těmito funkcemi se tato aplikace stává plnohodnotnou náhradou aplikace GSWeb pro práci s daty územní správy.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2010

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3391 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň