Termosnímky města v mapovém projektu Plzeňské teplárenské

Společnost TERMOST provedla na konci roku 2013 termovizní snímkování území města. Vzhledem k charakteru dodaných dat trvalo SITmP zpracování měření do mapových podkladů delší dobu, a tak až nyní je možné v zabezpečeném projektu Plzeňské teplárenské shlédnout natransformované termosnímky.

Mapový projekt Plzeňské teplárenské a.s. je k dispozici na adrese. http://gis.plzen.eu/ptas

Pracovníci Plzeňské teplárenské a.s. naleznou termosnímky usazené nad mapami města a daty teplárny v kategorii 12. Poruchy > Termosnímky.

Z pořízených dat byly vytvořeny termosnímky pokrývající celé území města (nálet z výšky 1500 m) a detailnější temosnímky areálu Plzeňské teplárenské a.s. a Doudlevců (v těchto případech byl proveden videozáznam z výšky 400 m). Originální videa termovizního snímkování jsou umístěna na datových úložištích PT. 

Termosnímky celé Plzně z výšky 1500 m.

Rastrové termosnímky (celkem 530) byly vytvořeny rozstříháním pořízeného videozáznamu a následným transformováním každého snímku zvlášť na správné území. Proto snímky netvoří souvislé pokrytí území, ale vzájemně se překrývají. Tento fakt vedl k tomu, že zobrazení snímků je publikováno po jednotlivých letových řadách, které může uživatel zapínat a vypínat pro lepší přehlednost.


Obr. 1: Ukázka lichých řad termosnímků pokrývající celé město

Termosnímky nad Plzeňskou teplárenskou a.s. z výšky 400 m.

Společnost TERMOST provedla nad areálem Centrálního zásobování tepla PT a.s. několik přeletů letadlem a protože nebyla k dispozici přesná trajektorie letu, SITmP se snažila identifikovat objekty podle dostupné katastrální mapy a technické mapy, podle nichž se snažila každý snímek správně usadit do mapy. Každý snímek má totiž různý překryv, náklon, rozsah záběru apod.
Nejdřív jsme provedli identifikaci letu z 90 snímků a podle čísel snímků jsme je rozdělili do tří řad jednotlivých letů. Při každém letu mohou být zajímavé jiné detaily termovizního měření, proto i v tomto případě jsou snímky zobrazovány po jednotlivých letových řadách. Celkem bylo zpracováno 35 snímků nad areálem PT a.s. a v jeho okolí.


Obr.2: Ukázka usazených termosnímků z výšky 400 m. po zapnutí všech tří přeletů


Obr.3: Detail termosnímku nad areálem Plzeňské teplárenské a.s. k vyhodnocení vad na potrubí


Obr.4: Teplotní škála pro dodané termosnímky

Termosnímky nad ETD z výšky 400 m.

Nad areálem Škoda ETD v Doudlevcích bylo pořízeno 77 snímků v 8 řadách. Celkem SITMP zpracovala 73 snímků nad areálem Škodovky a v jeho okolí.


Obr.5: Překreslená trajektorie letu nad areálem ETD v Doudlevcích

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 31. 3. 2014

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň